Брой 248 (253), 19-12-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП настоява за повече прозрачност при определяне на цените в енергетиката


Общественият консултативен съвет към ДКЕВР проведе заседание по въпроси, свързани с образуването на регулираните от ДКЕВР цени с голяма обществена значимост.

Дискутираха се прогнозните цени на природния газ за първото тримесечие на 2013 г. при продажба от Обществения доставчик на крайните снабдители и на потребители, присъединени към газопреносната мрежа; цените на електрическа и топлинна енергия в резултат на изменение на прогнозните цени на природния газ за І–вото тримесечие на 2013 г.; новите условия по договора за доставка на природен газ, предложен от „Булгаргаз” ЕАД.

Колаж: "Гласът на Русия"                                            Позицията на Палатата ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП настоява за повече прозрачност при определяне на цените в енергетиката
Общественият консултативен съвет към ДКЕВР проведе заседание по въпроси, свързани с цената на природния газ Още
Ще се обсъди със заинтересовани страни въпроса за ползите от присъединяването към „Ротердамските правила”
Новите правила са от ключово значение за развитието на международноправната уредба на световната търговия Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
НСНИ предложи спешни мерки за регламентиране на търговската дейност в бранша
Настоява за приемане на Закон за дейността на брокерите на недвижими имоти Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Правителството прие Национална програма за развитие: България 2020
Тя осигурява и рамката, в която ще бъдат определяни приоритетите за инвестиране на публичните средства (национални и европейски) Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Решение № ЕО-13/2012г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Преходния национален план за големи горивни инсталации
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
България ще преговаря с ЕК за 1 млрд. лв. за рехабилитация на пътища II и III клас
През 2013 г. ще стартира рехабилитацията на нови 13 проекта второкласни и третокласни пътища с обща дължина 180 км Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК формулира нови приоритети в областта на цифровите технологии
Понастоящем потенциалът на цифровата икономика не може да се разгърне поради нехомогенната общоевропейска рамка на политиките Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN