Брой 248 (253), 19-12-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАКОНОПРОЕКТИ

Решение № ЕО-13/2012г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Преходния национален план за големи горивни инсталации


На 17 декември 2012 г. на портала за обществени консултации е публикувано Решение № ЕО-13/2012г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Преходния национален план за големи горивни инсталации.

Преходният национален план е изготвен на основание чл.32 на Директива 2010/75/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността. Неговата цел е постигане на съответствие с изискванията на директивата от страна на включените големи горивни инсталации (ГГИ), при спазване на изискванията на чл.32 и на Решение за изпълнение на Комисията от 10.02.2012 година за определяне на правила относно преходните национални планове.

Обществените консултации продължават до 10 януари 2013 г.

Resh-13-2012.pdf
oboshtena spravka.pdf

Добави нов коментар

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП настоява за повече прозрачност при определяне на цените в енергетиката
Общественият консултативен съвет към ДКЕВР проведе заседание по въпроси, свързани с цената на природния газ Още
Ще се обсъди със заинтересовани страни въпроса за ползите от присъединяването към „Ротердамските правила”
Новите правила са от ключово значение за развитието на международноправната уредба на световната търговия Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
НСНИ предложи спешни мерки за регламентиране на търговската дейност в бранша
Настоява за приемане на Закон за дейността на брокерите на недвижими имоти Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Правителството прие Национална програма за развитие: България 2020
Тя осигурява и рамката, в която ще бъдат определяни приоритетите за инвестиране на публичните средства (национални и европейски) Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Решение № ЕО-13/2012г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Преходния национален план за големи горивни инсталации
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
България ще преговаря с ЕК за 1 млрд. лв. за рехабилитация на пътища II и III клас
През 2013 г. ще стартира рехабилитацията на нови 13 проекта второкласни и третокласни пътища с обща дължина 180 км Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК формулира нови приоритети в областта на цифровите технологии
Понастоящем потенциалът на цифровата икономика не може да се разгърне поради нехомогенната общоевропейска рамка на политиките Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN