Брой 248 (253), 19-12-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Ще се обсъди със заинтересовани страни въпроса за ползите от присъединяването към „Ротердамските правила”


Проф. д-р Иван Владимиров, председател на Българската асоциация по морско право, посети БТПП по покана на Цветан Симеонов – председател на Палатата.

По време на срещата  бе обсъден въросът за  приетата от Общото събрание на ООН, Конвенция на ООН за договорите за международен превоз на стоки, извършван изцяло или частично по море, наречени съкратено „Ротердамските правила”. Предназначението им е да заменят съществуващите досега три правни режима на международните морски превози и в същото време представляват правен режим на многовидовите превози, включващи превоз по море. Препоръката на Общото събрание на ООН е държавите максимално бързо да обсъдят възможностите за ратифициране на Конвенцията. Съществува вероятност Европейският съюз да се присъедини към Ротердамските правила, позовавайки се на текста на чл.88 от тях, посветен на участието на международна регионална икономическа интеграционна организация. С това присъединяване Ротердамските правила ще станат задължителни за държавите-членки, вкл. България и намиращите се под нейна юрисдикция физически и юридически лица.

Участниците в срещата се обединиха около мнението, че е необхомимо провеждане на широко обсъждане по темата с участието на представители на корабособствениците, превозвачите и всички други правни субекти, които имат отношение към този въпрос. По време на дискусията да бъде изработена общата българска позиция по темата и представена пред компетентните институции на Европейския съюз, при обсъждането на въпроса за присъединяването му към „Ротердамските правила”.

Българската търговско-промишлена палата се ангажира с организирането на дискусията, която ще се проведе в края на месец февруари или началото на март 2013 г.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП настоява за повече прозрачност при определяне на цените в енергетиката
Общественият консултативен съвет към ДКЕВР проведе заседание по въпроси, свързани с цената на природния газ Още
Ще се обсъди със заинтересовани страни въпроса за ползите от присъединяването към „Ротердамските правила”
Новите правила са от ключово значение за развитието на международноправната уредба на световната търговия Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
НСНИ предложи спешни мерки за регламентиране на търговската дейност в бранша
Настоява за приемане на Закон за дейността на брокерите на недвижими имоти Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Правителството прие Национална програма за развитие: България 2020
Тя осигурява и рамката, в която ще бъдат определяни приоритетите за инвестиране на публичните средства (национални и европейски) Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Решение № ЕО-13/2012г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Преходния национален план за големи горивни инсталации
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
България ще преговаря с ЕК за 1 млрд. лв. за рехабилитация на пътища II и III клас
През 2013 г. ще стартира рехабилитацията на нови 13 проекта второкласни и третокласни пътища с обща дължина 180 км Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК формулира нови приоритети в областта на цифровите технологии
Понастоящем потенциалът на цифровата икономика не може да се разгърне поради нехомогенната общоевропейска рамка на политиките Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN