Назад

Покана за курс "Вътрешни одитори на НАССР. Етикетиране на енергийната стойност на храните“


Съюзът по хранителна промишленост организира Национален тридневен научно-практически курс „Въвеждане и вътрешни одитори на HACCP система. Етикетиране, определяне енергийната стойност на храните“ на 8 , 9 и 10 декември 2021 г. в София.

ТЕМИ:

  • Основни принципи на НАССР системата – разработване, въвеждане и одитиране. Основни изисквания на Codex Alimentarius
  • Вътрешен одит на системите за управление на безопасността на храните – по изискванията на FSSC 22000/ISO 22002 (Food Safety System Certification),
  • Общи принципи и прилагане на законодателството (R – 178/2002) на ЕС в областта за осигуряване на проследимост на храните
  • Етикетирането на храните – подробно разясняване на изискванията на новия Регламент 1169/2011 за Етикетирането на хранителни продукти. Съставяне на етикети и практически упражнения с Дискусия по темата.
  • Нормативни изисквания за определяне енергийната стойност на храните – практически упражнения

Пълна информация ТУК