Назад

Изкуствен интелект: „За да изпълним потенциала на ЕС, трябва да действаме бързо“


„Трябва да осъзнаем, че изкуственият интелект е от изключително стратегическо значение“, каза Аксел Фос в интервю на живо във Facebook. Германският депутат от групата на ЕНП отговаря за подготовката на доклада на специалната парламентарна комисия за изкуствения интелект в цифровата ера.

Парламентарната комисия получи за задача да проучи как технологиите с изкуствен интелект могат да повлияят върху европейската икономика и да направи предложения за бъдещо законодателство.

Проектодокладът, представен в специалната комисия на 9 ноември, посочва, че изкуственият интелект има огромен потенциал, който трябва да бъде използван от ЕС. Борбата срещу промените в климата, здравеопазването и подобряването на конкурентоспособността на европейската икономика са само някои от областите, които могат да се възползват от технологичния напредък, заявява г-н Фос.

Научете какво представлява изкуственият интелект и как може да бъде използван.

Може ли ЕС да бъде фактор в развитието на изкуствения интелект?
Европа изостава в глобалната технологична надпревара и ако не действа бързо и смело, може да се окаже „цифрова колония“ на Китай, САЩ и други държави, заявява докладът. Това би могло да има последици за социалната сигурност, политическата стабилност и индивидуалните свободи, а също и да доведе до загуба на световно влияние за Запада.

Неуспехът на ЕС да комерсиализира технологичните иновации означава, че „нашите най-добри идеи, талантливи хора и компании“ отиват някъде другаде, заявява подготвеният от Аксел Фос текст. Депутатът добави в интервюто, че възможността за реагиране отминава и че ЕС трябва „да се концентрира, да определи приоритетите и да инвестира“.

Според него фокусът трябва да бъде върху бизнес модели, които превръщат изследванията в пазарни продукти, създаване на конкурентна среда за компаниите и предотвратяване на изтичането на мозъци.

Германският депутат подчерта нуждата от общи инвестиции и преодоляване на различията в цифровата сфера, както и преглед на правилата за защитата на личните данни. „Тази технология е толкова трансформираща, че не трябва да имаме предразсъдъци“, каза той.

Значението на данните
Изкуственият интелект се базира на обработката на големи масиви от данни. „Ако си мислим, че можем да се конкурираме по света, без да работим с данни, нямаме шанс“, каза Аксел Фос. „Трябва да се съсредоточим върху това как да осигурим данни, включително лични данни“.

През изминалото десетилетие ЕС прие правила за защитата на личните данни, които имаха огромно влияние върху цифровата икономика. Тези правила налагат световен стандарт, посочва Аксел Фос, но „не можем да мислим, че ако сме постигнали световен стандарт, не можем повече да го променяме: можеш да останеш на първо място, само ако непрестанно ставаш по-добър“.

„Тези, които събират много данни, са в Китай и в САЩ. Ако искаме да направим нещо по този въпрос, трябва да действаме много бързо“, добавя той. „Твърде много хора смятат, че не можем да променяме Правилата за защита на данните“, което означава липса на данни за индустрията в ЕС.

Опасения за демокрацията и правата на човека
Аксел Фос вярва, че с прагматични регулации ЕС може да намали рисковете за демокрацията и правата на човека, свързани с използването на изкуствения интелект.

В същото време той изразява резерви срещу прекалено идеологически подход. „Ако се концентрираме върху обединяването на технологията с нашите ключови европейски ценности и не претоварваме индустрията и компаниите ни с изисквания, имаме добър шанс да успеем“.

Научете какво иска Европейският парламент от правилата за изкуствения интелект.