Назад

Курс за "Вътрешни одитори на НАССР. Етикетиране, определяне енергийната стойност на храните"


Съюзът по хранителна промишленост организира национален тридневен научно - практически курс "ВЪВЕЖДАНЕ и ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ НА HACCP* СИСТЕМА - Етикетиране, определяне енергийната стойност на храните“ на 14 , 15 и 16 септември 2022 г.

 ТЕМИ:
• Основни принципи на НАССР системата – разработване, въвеждане и одитиране. Основни изисквания на Codex Alimentarius
• Вътрешен одит на системите за управление на безопасността на храните – по изискванията на FSSC 22000/ISO 22002 (Food Safety System Certification), Общи принципи и прилагане на законодателството (R – 178/2002) на ЕС в областта за осигуряване на проследимост на храните
• Етикетирането на храните – подробно разясняване на изискванията на новия Регламент 1169/2011 за етикетирането на хранителни продукти. Съставяне на етикети и практически упражнения с дискусия по темата.

Пълна информация в приложената ПОКАНА

*  Hazard Analysis and Critical Control Point