Назад

Нов конкурс по програма „Цифрова Европа“


На 30 август предстои да бъде отворен конкурс „EU secure Quantum Communication Infrastructure“ по програма „Цифрова Европа“ ( Digital Europe) за националните QCI системи и мрежи.

Сигурността на настоящите технологии за криптиране разчита на допускания за изчислителна твърдост. В близко бъдеще напредъкът в компютрите, съчетан с все по-сложни атаки от различни източници, може да изложи на риск сигурността на телекомуникационните мрежи и мрежите за предаване на данни. В резултат на това комуникационните мрежи на Европа и чувствителните данни, които те предават, могат да станат изключително уязвими.

За да намери решения на тези проблеми, Комисията работи с държавите-членки, както и с Европейската космическа агенция, за разгръщането на сигурна квантова комуникационна инфраструктура (EuroQCI), обхващаща целия ЕС, включително неговите отвъдморски територии чрез неговия потенциал да допринесе за изискванията за сигурност на инициативата GOVSATCOM.

EuroQCI ще осигури безпрецедентен начин за осигуряване на комуникации и данни, допълвайки настоящите софтуерно базирани системи за сигурност с физическа сигурност, която използва най-новите разработки в квантовите комуникационни технологии. Нейната цел ще бъде да защити обществените комуникационни активи на ЕС, по-специално критичната инфраструктура и системите за криптиране, срещу киберзаплахи.

Краен срок за кандидатстване – 22 септември 2022 г. 

Повече информация за конкурса може да намерите тук.