Назад

Оферти за бизнес партньорство


Дирекция „Международно сътрудничество“ при БТПП

тел.: 02/8117 421, факс: 02/ 987 32 09
e-mail: irelations@bcci.bg

25.08.22.01 BC ЙОРДАНИЯ
Фирма от Йордания, работеща в сферата на добив и износ на естествен зеолит, предлага контакти на заинтересовани вносители. Естествените зеолити са използвани в различни сектори като пречистване на води, селско стопанство, медицина и други. Намират приложение в използването на хранителни добавки за животни. Естественият зеолит подобрява химичните и физичните свойства на почвата и увеличава количеството на добива и качеството. Фирмата търси контакти с български земеделски фирми. Има приложена презентация. Има е-mail, URL.

 

25.08.22.02 BC БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
От посолството на Босна и Херцеговина в София е постъпила информация за намиране на стратегически партньор или купувач за обявената за продажба компания Hidrogradnja d.d. Компанията е в ликвидация, със седалище в Сараево. Устният публичен търг с явно наддаване за продажба на компанията ще се проведе на 01.09.2022 г. Началната цена при наддаването е BGN 88.067.552,50. Информация за критериите и заявката за участие в публичния търг може да бъде получена в работен ден на тел.: +387 61 338937 между 12.00 – 15.00 ч.или на адрес:
Хидроградня ДД Сараево (в ликвидация)
ул. Изет Чомара (без номер)
71210 Илиджа
Босна и Херцеговина
Тел.: +387 33 781610
Факс: +387 33 781611
Зияд Фазлагич, синдик
 

25.08.22.03 BC ГЪРЦИЯ
Компания от Гърция търси български партньори. Фирмата търси контакт с български фирми – доставчици на софтуерни услуги. Има e-mail, URL.


25.08.22.04 BC ГЪРЦИЯ
Гръцка фирма за търговия на едро с широк асортимент от електроуреди (битова техника) търси контакти с български фирми от бранша. Компанията желае да установи контакт с търговци на едро от България. Има е-mail.


25.08.22.05 BC КИТАЙ
Китайска компания, производител на машини, съоръжения и части за металообработка предлага изделията си на вносители. Фабриката изработва ЦПУ, съоръжения за отливане, щамповане, валцоване и др. Компанията предлага и оборудване за проследяване на качеството от координатно измерителни машини до Vision Scope. От 2014 г. компанията изнася своите изделия в Европа, Америка, Австралия и Япония. Тя е сертифицирана по стандарт ISO9001. Изработва и изделия по поръчка. Има е-mail.

------------------

Пълният текст на желаната от Вас оферта и контактните данни на фирмата може да получите след   заплащане на 20 лв. с ДДС - в брой на касата на БТПП на адрес гр. София, ул. Искър 9, или с платежен   документ по IBAN: BG25 UNCR 7630 1000 3081 19 БУЛБАНК

                  За контакти: тел. (02) 8117 421, факс (02) 987 32 09, e-mail: irelations@bcci.bg