Брой 236 (241), 04-12-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ

Втора годишнина от създаването на БАГТС


И тази година членовете на Българската асоциация за геотехническо и тунелно строителство (БАГТС )се събраха, за да отпразнуват втората годишнина на Асоциацията и по традиция да направят равносметка за преодолените трудности, за постигнатите резултати през изминалата година и да набележат целите за наближаващата 2013 г.

Поглеждайки назад, членовете бяха единодушни, че изтичащата 2012 година е изключително успешна.

През 2012 година БАГТС стана член и национален представител на България в Международната тунелна асоциация (ИТА). През тази година БАГТС не само заслужи доверието на много партньори и колеги, но спечели и приятели. Организирани бяха две международни конференции Coastal Projects 2012 през юни в гр. Варна и Railway Projects 2012 през октомври в София. Членове на асоциацията бяха поканени за участие в международни работни групи, организирани бяха редица семинари и работни срещи.

Дейността на БАГТС през 2012 г. получи широко медийно отразяване. Темите, по които Асоциацията работи през тази година, се радваха на голям обществен интерес и продължават да бъдат от изключително значение в сферата на геотехническото и тунелното строителство.

НОВИНИ ОТ БТПП
На тържествена церемония БТПП връчи годишните си награди
9 фирми са отличени с бронзова статуетка „Хермес” и Грамота Още
Покана за участие в презентация на нова безплатна услуга на Палатата
Международно специализирано изложение SECURITY 2013
Изложението представя системи за сигурност и комуникации, контрол и наблюдение на обекти, пожароизвестителна и пожарогасителна техника, аварийна безопасност…… Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Втора годишнина от създаването на БАГТС
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Предстоящ търг в Бивша югославска република Македония
ПАЗАР НА ТРУДА
Агенция по заетостта: Младежката безработица е във фокуса на активната политика за насърчаване на заетостта
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Трета покана за набиране на проектни предложения по Програма за трансгранично сътрудничество между България и Бивша югославска република Македония
Програмата е съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Антитръстови мерки: Комисията открива процедура срещу „Български енергиен холдинг“
Ще се разследва дали БЕХ възпрепятства конкуренцията на пазарите на електричество на едро в България и в съседните й страни посредством териториални ограничения Още
Европейската комисия предлага правила, за да станат уебсайтовете на държавните органи достъпни за всички
Осигуряване на достъпност до основните услуги, като например във връзка със социалната сигурност и здравеопазването, търсене на работа… Още