Брой 236 (241), 04-12-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПАЗАР НА ТРУДА

Агенция по заетостта: Младежката безработица е във фокуса на активната политика за насърчаване на заетостта


Към края на месец октомври в бюрата по труда са регистрирани 77 738 безработни младежи до 29 години. Това съобщи Агенцията по заетостта. Делът им в общия брой на безработните е 21.5%.

Младежите са единствена приоритетна група по редица програми, мерки и схеми на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”. Общо в специално насочените към тях програми, насърчителни мерки и схеми, от началото на 2012 г. до края на месец октомври е осигурена заетост на близо 10 хиляди младежи:

  • в програми и мерки по Националния план за действие по заетостта (НПДЗ), финансиран от Държавния бюджет, специално насочени към безработни младежи, през периода януари-октомври е осигурена заетост на близо 3 500 младежи. По програмата „Старт на кариерата” е осигурена заетост на почти 1 500 младежи. По насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта е осигурена заетост на близо 2 хиляди безработни младежи;
  • само в схеми, насочени към безработни младежи, са включени близо 6 400 младежи. В схема „Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж” са включени около 6 250 младежи, а по схема „Първа работа”, която стартира през месец септември, през октомври са включени първите 122 младежи.

През периода януари-октомври 2012 г. над 25 хиляди безработни младежи са постъпили на работа на първичния пазар.

В НПДЗ за 2013 г. се предвижда чрез специализираните програми и мерки за младежи осигуряване на заетост на 5 хиляди безработни младежи.

По схемите на ОП „РЧР”, насочени към безработните младежи, се планира включването на общо 8 400 младежи. Обучението и поддържането на заетостта на младежите през 2012 и 2013 г. се финансират с 53 млн. лв.

По-конкретно, по схема „Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж” се очаква включването на 1 300 младежи, по схема „Първа работа” – на над 4 400 младежи, по схема „Ново работно място” – на над 2 100 младежи и по схема „Подкрепа на институционалното изграждане на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването” – на 600 младежи.

През 2013 г. Агенцията по заетостта ще положи усилия за устройването на работа на първичния пазар поне на толкова младежи, колкото и през 2012 г. т.е. около 25 хиляди младежи.

По предварителни разчети, през 2013 г. чрез активната политика на Агенцията по заетостта и схемите на ОП „РЧР” ще бъде осигурена заетост на около 38 400 младежи до 29-годишна възраст.

НОВИНИ ОТ БТПП
На тържествена церемония БТПП връчи годишните си награди
9 фирми са отличени с бронзова статуетка „Хермес” и Грамота Още
Покана за участие в презентация на нова безплатна услуга на Палатата
Международно специализирано изложение SECURITY 2013
Изложението представя системи за сигурност и комуникации, контрол и наблюдение на обекти, пожароизвестителна и пожарогасителна техника, аварийна безопасност…… Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Втора годишнина от създаването на БАГТС
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Предстоящ търг в Бивша югославска република Македония
ПАЗАР НА ТРУДА
Агенция по заетостта: Младежката безработица е във фокуса на активната политика за насърчаване на заетостта
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Трета покана за набиране на проектни предложения по Програма за трансгранично сътрудничество между България и Бивша югославска република Македония
Програмата е съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Антитръстови мерки: Комисията открива процедура срещу „Български енергиен холдинг“
Ще се разследва дали БЕХ възпрепятства конкуренцията на пазарите на електричество на едро в България и в съседните й страни посредством териториални ограничения Още
Европейската комисия предлага правила, за да станат уебсайтовете на държавните органи достъпни за всички
Осигуряване на достъпност до основните услуги, като например във връзка със социалната сигурност и здравеопазването, търсене на работа… Още