Брой 236 (241), 04-12-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Трета покана за набиране на проектни предложения по Програма за трансгранично сътрудничество между България и Бивша югославска република Македония


Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Република България
(Управляващ орган) в сътрудничество с Министерство на Местното самоуправление , Бивша югославска република Македония (Национален партниращ орган) Стартират набирането на проектни предложения за насърчаване на трансграничното сътрудничество между двете партниращи държави с финансовата подкрепа на Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Бивша югославска република Македония, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ. Предвиденият бюджет за настоящата Покана за предложения възлиза на  3 083 616 Евро.

Проектните предложения трябва да попадат в една от двете приоритетни оси:

• 1. Икономическо развитие и социално сближаване
• 2. Подобряване качеството на живот.

Крайната цел на програмата е да повиши капацитета на местните и регионални власти в разработването и изпълнението на съвместни проекти в допустимия граничен регион, който е определен от Програмата както следва: за България (административно ниво NUTS III) - области Благоевград и Кюстендил и за Бивша югославска република Македония (административно ниво еквивалент на NUTS III) - Североизточния, Източния и Югоизточния статистически регион.

Пълният пакет от документи, включително и Насоките за кандидатстване, се намират на и могат да бъдат свалени от следните Интернет страници:: http://www.ipa-cbc-007.eu/, http://www.mrrb.government.bg/, http://www.eufunds.bg/  и http://www.mls.gov.mk/

Крайният срок за набиране на проектните предложения е 16:00 часа местно време на 04.03.2013 г. на адреса посочен в Насоките за кандидатстване за настоящата Покана за набиране на проектни предложения. С цел разяснение и подпомагане на потенциалните бенефициенти ще бъдат организирани информационни кампании на българска и на македонска територия. Конкретни дати и места за провеждане на информационните кампании ще бъдат оповестени на Интернет страниците http://www.ipa-cbc-007.eu/, http://www.mrrb.government.bg/ , и http://www.mls.gov.mk/

Контакти за допълнителна информация: Съвместен технически секретариат (СТС)  Кюстендил: 078 55 11 83, jtsipabgmk3call@gmail.com

НОВИНИ ОТ БТПП
На тържествена церемония БТПП връчи годишните си награди
9 фирми са отличени с бронзова статуетка „Хермес” и Грамота Още
Покана за участие в презентация на нова безплатна услуга на Палатата
Международно специализирано изложение SECURITY 2013
Изложението представя системи за сигурност и комуникации, контрол и наблюдение на обекти, пожароизвестителна и пожарогасителна техника, аварийна безопасност…… Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Втора годишнина от създаването на БАГТС
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Предстоящ търг в Бивша югославска република Македония
ПАЗАР НА ТРУДА
Агенция по заетостта: Младежката безработица е във фокуса на активната политика за насърчаване на заетостта
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Трета покана за набиране на проектни предложения по Програма за трансгранично сътрудничество между България и Бивша югославска република Македония
Програмата е съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Антитръстови мерки: Комисията открива процедура срещу „Български енергиен холдинг“
Ще се разследва дали БЕХ възпрепятства конкуренцията на пазарите на електричество на едро в България и в съседните й страни посредством териториални ограничения Още
Европейската комисия предлага правила, за да станат уебсайтовете на държавните органи достъпни за всички
Осигуряване на достъпност до основните услуги, като например във връзка със социалната сигурност и здравеопазването, търсене на работа… Още