Брой 236 (241), 04-12-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейската комисия предлага правила, за да станат уебсайтовете на държавните органи достъпни за всички


С предложението на Комисията за директива относно достъпността на уебсайтовете на органите от обществения сектор в ЕС биха се въвели от края на 2015 г. задължителни стандартизирани изисквания за достъпността на уебсайтовете, чрез които се предоставят 12 вида обществени услуги. Задължението за осигуряване на достъпност би се отнасяло за основните услуги, предоставяни от държавните органи, като услуги във връзка със социалната сигурност и здравеопазването, търсене на работа, кандидатстване в университет и издаване на лични документи и актове за гражданско състояние (вж. пълния списък в приложението). Предложените нови правила също така биха изяснили какво означава достъпност на уебсайтовете (технически спецификации, методика за оценяване, докладване, изпитване „отдолу нагоре“). Предвижда се държавните органи да бъдат насърчавани да прилагат тези правила за всички услуги, а не само за посочените в задължителния списък.

С предложението се цели и стимулиране на развитието в ЕС на пазара за разработване на уебсайтове и на технологии в помощ на хора с увреждания: пазар, от чийто потенциал понастоящем се оползотворяват едва 10 %. Прилагането на единен набор от правила за достъпност би означавало, че предприемачите ще могат да предлагат своите продукти и услуги в целия ЕС, без да се налагат допълнителни разходи за адаптиране и да възникват усложнения.

Предложената директива сега се изпраща в Съвета на Европейския съюз и в Европейския парламент за приемане.

Полезни линкове
За повече информация относно достъпността на уебсайтовете на обществения сектор

НОВИНИ ОТ БТПП
На тържествена церемония БТПП връчи годишните си награди
9 фирми са отличени с бронзова статуетка „Хермес” и Грамота Още
Покана за участие в презентация на нова безплатна услуга на Палатата
Международно специализирано изложение SECURITY 2013
Изложението представя системи за сигурност и комуникации, контрол и наблюдение на обекти, пожароизвестителна и пожарогасителна техника, аварийна безопасност…… Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Втора годишнина от създаването на БАГТС
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Предстоящ търг в Бивша югославска република Македония
ПАЗАР НА ТРУДА
Агенция по заетостта: Младежката безработица е във фокуса на активната политика за насърчаване на заетостта
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Трета покана за набиране на проектни предложения по Програма за трансгранично сътрудничество между България и Бивша югославска република Македония
Програмата е съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Антитръстови мерки: Комисията открива процедура срещу „Български енергиен холдинг“
Ще се разследва дали БЕХ възпрепятства конкуренцията на пазарите на електричество на едро в България и в съседните й страни посредством териториални ограничения Още
Европейската комисия предлага правила, за да станат уебсайтовете на държавните органи достъпни за всички
Осигуряване на достъпност до основните услуги, като например във връзка със социалната сигурност и здравеопазването, търсене на работа… Още