Назад

Предстояща дискусия „Пазарът на горива - прозрачна и предвидима, конкурентна бизнес среда, за справедливи цени и облекчаване на потреблението“


Сдружение „Асоциация на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива“ организира дискусия „Пазарът на горива - прозрачна и предвидима, конкурентна бизнес среда, за справедливи цени и облекчаване на потреблението“. Събитието ще се проведе на  8 март 2022 г., вторник, от 13:30 ч. в хотел „GRAND HOTEL SOFIA”, зала „Триадица“ 1 и 2, София.

Във форума са поканени да вземат участие министър-председателят на Р България Кирил Петков, както и ръководителите на ресорните ведомства, ангажирани с администрирането и контрола на сектора, също и представители на гражданското общество, в лицето на представителни браншови и работодателски организации. На следващо място, активно участие в дискусията се очаква да вземат председателите на ресорните постоянни парламентарни комисии в 47-ото Народно събрание, както и други техни членове – също поканени за участие в дискусията.

Събитието е обособено в два основни панела:

Първи панел: Промени в законодателството за подобряване на конкурентната среда, на българския пазар на горива.

Втори панел: Качеството на горивата на българския пазар. Проблеми и предизвикателства в сектора.

Пълният списък с темите, както и регламента на дискусията са описани в програмата на дискусията. На форума ще бъдат представени социологическо проучване, относно нагласите на българските граждани, към цените на горивата и научен доклад за качеството на горивата в България, възложени от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива. На следващо място ще бъдат представени и обсъдени предложенията на бранша за хармонизиране на нормативната рамка и намаляване на административната тежест върху бизнеса. Предложените конкретни мерки, които да допринесат за постигането на прозрачна и предвидима, конкурентна бизнес среда, равен достъп, справедливи цени и облекчаване на потреблението.

За контакт: Юлия Тренева – технически секретар,тел.: 0884 914147, e-mail: office@abtpvpg.org
Албена Мирошникова- връзки с обществеността, тел.: 0893363637, e-mail: al.miroshnikova@gmail.com