Назад

Международен ден на жената през 2022 г.


Ограниченията, свързани с COVID-19, доведоха до ръст на работата от вкъщи, което от своя страна провокира конфликти между професионалните задължения и семейния живот. Жените обикновено са тези, които поемат голяма част от грижите за децата и възрастните членове на семейството.

В резултат от кризата с COVID-19 неравенствата между половете се засилиха и напрежението между домашни задължения и работа има силен ефект върху психическото здраве на жените.

В повечето страни от ЕС жените са мнозинство сред тези, които получават минимални заплати, и сред заетите в сектора на здравеопазването, който бе подложен на особено силен натиск по време на пандемията.

Международният ден на жената е повод да обърнем внимание на тези проблеми и да говорим за равенството на половете, за психическото здраве и за неплатения труд по грижи за другите.

Научете как Парламентът отбелязва Международния ден на жената през 2022 г.

Прочетете какво прави Парламентът за утвърждаване на равенството на половете в ЕС.