Назад

Общо събрание на Българската национална асоциация „Един пояс, един път“Българската търговско-промишлена палата взе участие в Общото събрание на Българската национална асоциация за „Един пояс, един път“.

Проф. д-р Захари Захариев, президент на Националната асоциация, представи отчет за дейността на организацията за предходните три години. Членовете на Асоциацията приеха насоки за дейността през периода 2022 – 2023 г. Програмата предвижда организирането на различни събития, срещи и конференции, които имат за цел да засилят сътрудничеството в областта на селското стопанство, туризма, културата, науката и образованието.

Посланикът на Китай в България Н.Пр. Дун Сяодзюн също взе участие в събитието. В приветствието си той призова към задълбочаване на двустранните връзки в рамките на инициативата „Един пояс, един път“. Посланик Сяодзюн подчерта ролята на България като важен център за сътрудничество на Балканите в рамките на инициативата. Сътрудничеството в областта на иновациите, съвместното поддържане на стабилни глобални индустриални вериги и вериги за доставки, както и осъществяването на задълбочен и широк културен обмен, трябва да бъдат приоритетни.