Назад

Заседание на Съвета на ЕС по икономическите и финансовите въпроси ( EКОФИН )


Съветът „Икономически и финансови въпроси“ на ЕС проведе  редовното си заседание в Брюксел.

Финансовите министри на 27–те обсъдиха икономическите и финансови последици от войната в Украйна. Министър Василев акцентира върху необходимостта от гарантиране на достъпа до храна и зърно за всички държави в ЕС и съседни на Съюза, включително в Северна Африка, и призова за конкретни действия от ЕК.

Министрите обмениха мнения и по Механизма за възстановяване и устойчивост. Заедно с други министри министър Василев отново предложи използването на средства по REPowerEU за компенсиране намалението по плановете за възстановяване и устойчивост. Той призова да се осигури възможност да прехвърляне на средства от Кохезионната политика 2014-2020 г. към REPowerEU.

Финансовите министри одобриха окончателните три правни акта, които ще позволят на Хърватия да въведе еврото като своя парична единица на 1 януари 2023 г.

Министрите одобриха мандатът на ЕС за срещата на финансовите министри и управителите на централните банки на Г-20, както и заключения по доклада на ЕК за 2021 г. за фискалната устойчивост.