Назад

Интервю с председателя на Комитета за икономическа политика на Европалати Волфганг Гренке


Комитетът по икономическа политика обхваща широк спектър от теми, включително достъп до финансиране, индустриална политика, бизнес данъци и др. Основният законодателен документ за Европейската комисия в момента е предложението  за Директива относно надлежната проверка на корпоративната устойчивост.

Заместник председателят на Европалати Волфганг Гренке и председател на Комитета по икономическа политика отговаря на няколко въпроса, сред които:

  • Какви са основните приоритети на Комитета по икономическа политика до края на 2022 г.?

Според мен, предложението за директива относно надлежната проверка на корпоративната устойчивост, приета на 23 февруари, ще оформи политиката на ЕС през следващите месеци и години поради голямото въздействие, оказано от широките изисквания за надлежна проверка и новите задължения за корпоративно управление, наложени на компаниите, обхванати от него.

  • Какви дейности сте планирали в тази област?

Току-що финализирахме позицията си по предложението, подчертавайки как бизнес общността се е ангажирала да подобри отговорното бизнес поведение по цялата верига на доставки. На тази основа Европалати ще проведе разговори с членове на Европейския парламент, представители на Съвета и Комисията, докато предложението преминава през законодателната процедура и ще доведе до съществени препоръки за това как да се създадат равни условия за компаниите от ЕС и да се избегнат рисковете от съдебни спорове за отговорност.

  • Пандемията и войната в Украйна оказаха огромно влияние върху бизнес общността. Как възприемате това във връзка с надлежната проверка на компаните?

Икономическите смущения, причинени от Ковид хвърлиха светлина върху финансовата уязвимост на много малки предприятия поради ограниченията за свободното движение на стоки, услуги и хора в Европа. С началото на войната компаниите, които участват в глобалните вериги за доставки, се борят да възстановят жизненоважното си място в икономическия живот на Европа. Бизнесът е важен фактор в подкрепата на ЕС за преодоляване на последователните кризи и последното икономическо проучване на Европалати показва, че техните очаквания и въприятия са силно повлияни от европейската политика. Вижте цялото интервю тук.