Назад

Сертификат за проект на международна компания за роботизирана хирургична техника


За последните 4 месеца са издадени 11 сертификата за инвестиционни проекти на обща стойност 231 млн. лв., които ще разкрият над 1500 нови работни места

Министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер връчи сертификат за приоритетен инвестиционен проект по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) на „Интуитив Сърджикал“. Компанията, която е лидер в производството на техника за роботизирана хирургия и минимално инвазивни грижи ще инвестира в построяването на модерна производствена база в Първомай, област Пловдив. Размерът на инвестицията възлиза на 84 млн. лв. и ще се финансира със собствени средства. В периода на осъществяване на инвестиционния проект и като резултат от него първоначално ще бъдат открити над 100 нови работни места.

Министър Лорер посочи, че това е поредният пример за привличане на международни компании, които разкриват иновативни и високотехнологични производства в България.

„С този проект, само за последните четири месеца, по ЗНИ са сертифицирани 11 проекта (7 - клас А, 3 - клас Б и 1 - приоритетен проект) с общ размер на планираните инвестиции 231,08 млн. лв., които ще разкрият над 1500 нови работни места“, подчерта Лорер. От тези проекти - осем са извън столицата, в това число три  в общини с безработица над средната за страната, а шест от тях се осъществяват във високотехнологични производства и услуги.

„Интуитив Сърджикал“ планира разширение в България с цел засилване на присъствието си в Европа. Новото съоръжение ще увеличи производствения капацитет на 3D ендоскопи, използвани глобално в роботизирана хирургична система „Да Винчи“ на „Интуитив“, които до момента се произвеждат в Германия. В началото на 2022 г. е регистрирано българското дружество „Интуитив Сърджикал България“ ЕООД, което е 100% собственост на швейцарското дружество и ще реализира инвестиционния проект.

Инвестиционният проект на дружеството е свързан с изграждане на най-модерен производствен обект за 3D ендоскопи за роботизирана хирургия. Инвестицията е с цел подобряване на пазарната конкурентоспособност и възможността за увеличаване на мащабите за растеж в бъдеще. Проектът включва производство на микрооптика, кабелни комплекти, модерни процеси като лазерно заваряване и микрозапояване, както и сглобяване.

На връчването на сертификата за приоритетен инвестиционен проект присъства и Богдан Богданов, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции.

„Интуитив Сърджикал Сарл” е дружество, регистрирано в Швейцария, с предмет на дейност: провеждане на дейности, свързани с изследвания и разработване, както и производство, продажба, наемане и предоставяне на машини, инструменти и приспособления за медицинска диагностика и роботизирана хирургия, както и предоставянето на услуги, свързани с такива машини и др.