Назад

БТПП препоръчва на бизнеса да се запознае с доклада "Мисия Зелена България"


Българската търговско-промишлена палата информира своите членове и партньори за новия доклад "Мисия Зелена България: Как да превърнем България в зелен и иновативен лидер" от месец юли т.г..

Докладът „Мисия Зелена България“ се базира на идеите, споделени от над 50 от водещите български експерти от сферите на иновативната икономика и наука, енергийния преход, биоикономиката и биомасата, природно-базираните решения, кръговата икономика и устойчивите финанси. „Мисия Зелена България“ е поредна инициатива на инициираната от MOVE.BG Коалиция „За зелен рестарт“, в която влизат още WWF България, „Грийнпийс“-България и „Институт Кръгова Икономика“.

Докладът е ценен и със съдържащите се в него над 150 препоръки за законодателни, административни и регулаторни реформи с цел ускоряване процеса на превръщането на страната ни в зелен и иновативен лидер. 

Защо е необходима “Мисия Зелена България”?

Българската икономика продължава да бъде най-енергийно интензивната и ресурсоемката в Европейския съюз. България заедно с Полша, Турция и Босна е сред страните с най-високи нива на замърсяване на въздуха в Европа, според последния доклад на Европейската агенция по околна среда, на 26-мо място по навлизане на цифровите технологии в бизнеса и обществото в Евросъюза (индексът DESI 2021), както и на предпоследно място по иновативен потенциал в Общността, според изследването EU Innovation Scoreboard.

България обаче може да се превърне в зелен, дигитален и иновативен лидер, ако предприеме незабавни мерки за зелена и дигитална трансформация на икономиката и обществото. Затова Коалиция „За зелен рестарт“ събра 54 от водещите български експерти в специално събитие за генериране на идеи през юни, а месец по-късно представя неговите резултати, обобщени в доклада „Мисия Зелена България“. 

Сред част от препоръките в доклада „Мисия Зелена България“ са:

  • Мисия Зелени иновации - създаване на фонд за зелени иновации, който да финансира целево проекти в начална фаза на развитие (pre-seed, seed); създаване на специализирани обучения за кандидатстване по програмите на Европейския съвет за иновации (EIC) и пълноценно интегриране на България в програмите на Европейския институт за иновации и технологии (EIT); интегриране на индустриални паркове и иновативни хъбове в специализирани центрове за развитие на „Индустрия 4.0“ в България;
  • Мисия Енергийна независимост - приоритетно транспониране на Директивата за възобновяема енергия; приемане на ясни дефиниции за енергийна общност и производител на енергия за собствени нужди на законово и подзаконово равнище;
  • Мисия Биоикономика - адресиране на основните предизвикателства и възможности за България по два от ключовите пакети реформи на Европейския съюз – „Подготвени за цел 55“ и „RePowerEU“; ускоряване на въвеждането на Социалния и климатичен фонд и изготвяне на Национален социален климатичен план за България;
  • Мисия Умни градове - изработване на стратегия на национално ниво за развитие на умни градове в България с конкретни цели за енергийна ефективност, намаляване на емисиите, ефективно използване на ресурсите (включително, рециклиране на отпадъците); предоставяне на достатъчен ресурс и автономност на общините, за да поемат водеща роля в този процес; създаване на унифицирана система за събиране и споделяне на данни;
  • Мисия Природно-базирани решения - възстановяване на ландшафтното устройствено планиране, което не е уредено в действащото законодателство като вид устройствен план и като начин на прилагане на тези планове; въвеждане на промени в Закона за устройство на териториите за въвеждане на нормативни изисквания за природосъобразни решения (вкл. зелени покриви и фасади) в интегрираните планове за градско развитие;
  • Мисия Устойчиви финанси - създаване на стратегия за развитие на устойчивите финанси в България; създаване и прилагане на план за подготовка на българските компании за разширяването на обхвата и изискванията на ESG оповестяването.

При интерес може да се запознаете в детайли с доклада   Т   У   К