Назад

Среща с Европейската инвестиционна банка в БТПП


Председателят на БТПП Цветан Симеонов проведе среща с ръководителя на представителството на ЕИБ в България Теодор Радонов. На срещата участва и заместник-председателят на Палатата Тодор Табаков, който запозна госта с някои от услугите на БТПП. По-детайлно бяха представени дейността на Арбитражния съд  и  на Съвета по инвестиции, който функционира към Палатата.

Бяха представени и събитията, които са заложени в Програмата на Палатата до края на годината. Гостът бе подробно запознат с предвидената за месец септември Международна конференция „Финансова подкрепа за МСП – SIMExpo 2021“, за която му бе връчена официална покана.

В рамките на проявата финансиращи институции, инвестиционни и гаранционни фондове и инвеститори ще представят своите продукти, програми и проекти, насочени към предприемачите и най-вече в полза на малките и средни предприятия. По време на събитието ще бъде осигурен и директен контакт с представители на фирмите в рамките на контактна борса с провеждане на двустранни срещи съобразно конкретните финансови възможности и текущи нужди на предприятията.

Председателят на БТПП насочи вниманието на госта към новото издание на БТПП „Bulgaria in Figures®“, което представлява добър помощник на всеки инвеститор, събирайки основни макроикономически показатели на страната и оценките на редица водещи международни организации.

Теодор Радонов представи накратко дейността на Европейската инвестиционна банка и услугите, предлагани от Банката за бизнеса, като изрази готовност за провеждане на бъдещи съвместни инициативи.

Бяха обсъдени и договорени възможностите за разширяване на сътрудничеството между БТПП и ЕИБ с цел по-доброто запознаване на бизнес общността  у нас с предлаганите от  ЕИБ  възможности и проекти и за подобряване на бизнес средата в България.