Назад

БНБ повиши прогнозата си за ръст на БВП


Българската народна банка (БНБ) ревизира в посока нагоре прогнозата си за икономическия растеж на България в периода 2021 - 2023 г. За текущата година от централната банка очакват БВП да нарасне с 4,1%, за 2022 г. се планира растеж от 4,6%, а през 2023 г. – 3,5%.

За сравнение, мартенската прогноза на БНБ бе за 3,8% ръст на БВП през 2021 г., 3,9% през 2022 г., след което да се забави до 3,2% през 2023 г. Аргумент за подобрената прогноза през юни е, че ваксинационните кампании в страните- членки на Европейския съюз (ЕС) ще се ускорят с оглед на планираната осигуреност с ваксини, като ограничителните мерки срещу разпространението на COVID-19 ще бъдат поетапно премахвани през втората половина на 2021 г., а окончателното им отпадане ще се осъществи в началото на 2022 г.

Друго допускане е, че динамиката на реалния БВП е свързана и със средствата, които се предвижда да бъдат получени от България за изпълнението на проекти по Националния план за възстановяване и устойчивост, както и изменението на нетния износ. Предвижда се основната част от очакваните безвъзмездни средства от ЕС да бъде реализирана под формата на инвестиции в основен капитал на сектор „държавно управление“, а по-малка част да бъде усвоена като капиталови трансфери към частния сектор и текущи трансфери.