Назад

Европейската комисия подписва договор за закупуване на терапевтично средство срещу Covid-19


През настоящата седмица Европейската комисия подписа рамков договор за съвместно възлагане на обществени поръчки с фармацевтичната компания Glaxo Smith Kline за доставка на sotrovimab (VIR-7831), изпитвана терапия с моноклонални антитела, разработена съвместно с VIR biotechnology. Препаратът е част от първия набор от пет обещаващи кандидати за терапевтични средства срещу Covid-19, обявен от Комисията през юни 2021 г. и в момента е в процес на текущ преглед от Европейската агенция по лекарствата.

16 държави членки на ЕС участват в поръчката за закупуване на количества за до 220 000 лечения. Sotrovimab може да се използва за лечение на пациенти с леки симптоми на коронавирус, които не се нуждаят от допълнителен кислород, но които са с висок риск от тежко боледуване. Текущите проучвания показват, че ранното лечение може да намали броя на пациентите, които преминават към по-тежки форми на коронавирус и се нуждаят от хоспитализация или прием в интензивни отделения.

Комисарят по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните Стела Кириакиду заяви: „В нашата Стратегия за терапевтичните средства срещу COVID-19 се ангажирахме да има поне три нови терапевтични средства, разрешени до октомври. Сега реализираме втори рамков договор, който предоставя лечение с моноклонални антитела на пациентите. Наред с ваксините, безопасните и ефективни терапевтични средства ще играят ключова роля за връщането на Европа към ново нормално състояние.“

Моноклоналните антитела са протеини, създадени в лаборатория, които имитират способността на имунната система да се бори с коронавируса. Те се прикрепят към шипчестия протеин (spike protein) на вируса и по този начин блокират прикрепването на вируса към човешките клетки.

Европейската комисия сключи близо 200 договора за различни медицински мерки за противодействие на стойност над 12 милиарда евро. Съгласно настоящия рамков договор с Glaxo Smith Kline, държавите членки могат да закупят, ако и когато е необходимо, sotrovimab, след като препаратът е получил или разрешение за спешна употреба в съответната държава членка, или разрешение за търговия (при определени условия) на ниво ЕС от Европейската агенция по лекарствата.

Допълнителна информация можете да намерите тук.