Назад

Брошурата на БТПП "България в цифри®"


Днес в четвърти, пореден брой на Инфобизнес БТПП представя заключителната, четвърта част от новата си брошура "България в цифри®". 

В схеми, диаграми и сравнителни таблици от 22 до 28 страница е отделено място на образованието в България, брой и видове учебни заведения у нас, брой студенти по 10-те най-предпочитани специалности за учебната 2020 - 2021гг.

В тази последна част са намерили място най-важните факти и данни от историята и дейността на Българската търговско-промишлена палата, представени са 28-те регионални ТПП, както и структурата и услугите, предлагани от различните звена на Палатата. 

Съдържанието на четвъртата част от брошурата може да проследите ТУК