Назад

Проект VOJEXT представи 5-те фирми-победителки от първия търг за иновативни проекти в сферата на роботиката

На 26 юли в рамките на проект VOJEXT, който се изпълнява с участието на БТПП, се проведе онлайн събитие за представяне на резултатите от първата отворена покана за набиране на проектни предложения в сферата на роботиката. В събитието взеха участие над 30 представители на МСП, университети и научно-изследователски институти от цяла Европа.

В рамките на първата покана, състояла се през 2021 г., кандидатите трябваше да представят решения на пет технологични предизвикателства, свързани с внедряването на разработената роботизирана ръка (т.нар. кобот) в областта на строителството, навигацията, виртуалната реалност и др.

Всяка от петте фирми, победители в надпреварата, получи финансиране до 100 000 евро и участие в шестмесечна менторска програма за реализиране на своя проект. Отличените предприятия бяха от България, Италия, Кипър, Нидерландия и Обединеното кралство.

По време на заключителното събитие фирмите представиха основните резултати, постигнати при изпълнение на проектите, включително и демонстрации на живо на предложените от тях иновативни технологични решения.

През м. септември 2022 г. предстои да бъде отворен втори търг за МСП с иновативни идеи за  интегриране на приложно-програмния интерфейс (API) на VOJEXT и пилотно експериментиране с разработената роботизирана ръка в различни сектори на индустрията. Общата стойност на предвиденото финансиране е 620 000 евро, като ще бъдат отпуснати между 5 и 8 гранта, всеки от които в размер до 80 000 евро.

Също през есента на 2022 г. се очаква да бъде обявена и отворена покана за набиране на проектни предложения по линия на Програмата за Наука, технологии и изкуства „S+T+ARTS“. Предвижда се да бъде отпуснато финансиране на обща стойност от 60 000 евро на два проекта за иновативни приложения на разработения кобот в сферата на изкуството.

Като координатор на информационните и комуникационните събития на проект VOJEXT, БТПП ще продължи да предоставя информация за предстоящите дейности. Последните новини за проекта може да намерите на официалния му уебсайт - https://vojext.eu/ За повече подробности можете да се свържете с Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти“ на тел. 02 8117 553/556 или на ел. поща: projects3@bcci.bgprojects2@bcci.bg

Проект VOJEXT (Value Of Joint EXperimentation in digital Technologies for manufacturing and construction) е с продължителност от 42 месеца и се изпълнява в рамките на програма „Хоризонт 2020”. Основната цел на проекта е  да насърчи МСП към по-бързо внедряване на иновативни технологични разработки в производствените процеси. За тази цел партньорите по проекта ще разработят ново поколение от автономни и когнитивни (познавателни) роботи (т.нар. коботи), които се управляват и наблюдават от кибер-физична система, позволяваща ефективно планиране и контролиране на производствения процес.