Назад

Информация от Търговския регистър при БТПП


КОМПАНИИ
По: От дата: 19.07.2021, До дата: 23.07.2021
Брой: 2 от 44074

1. Номер в БТПП: 0000203503
БИОТРОНИК БЪЛГАРИЯ (BIOTRONIK BULGARIA)
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Сфера на дейност: търговия
Дейности за бизнес контакти:
46.446.46 - Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура - търговия на едро на медицински изделия

2. Номер в БТПП: 0000203490
ЧОВЕШКА СИЛА БГ (HUMAN POWER BG LTD)
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Сфера на дейност: услуги
Дейности за бизнес контакти:
78.378.30 - Други дейности по предоставяне на работна сила - други дейности по предоставяне на работна сила
78.378.30 - Други дейности по предоставяне на работна сила - посредническа дейност по информиране и наемане на български граждани

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА
По: От дата: 19.07.2021, До дата: 23.07.2021
Брой: 17 от 10134

1. БОДИ ФАКТОРИ (BODY FACTORY LLC)
Номер в БТПП: 0000203494
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Ливан
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: производство, търговия
Области за делови контакти на представителството:
производство на спортно оборудване и спортни дрехи
търговия със спортно оборудване и спортни стоки
обща търговия

2. ГЛАВВЕКТОР (GLAVVEKTOR LIMITED LIABILITY COMPANY)
Номер в БТПП: 0000203508
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Руска Федерация
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: услуги, търговия
Области за делови контакти на представителството:
търговия на едро с хранителни продукти
услуги за превоз на товари със специализирани превозни средства

3. Дружество за производство, търговия и услуги КАРАВЕЛА ШПЕД ООД Скопие (Drujestvo za proizvodstvo, targovia i uslugi KARAVELA SHPED OOD Skopje)
Номер в БТПП: 0000203484
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Република Северна Македония
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: услуги
Области за делови контакти на представителството:
товарен пътен транспорт

4. Дружество за производство, търговия и услуги ПРИНЧИПИЕЗА ЕООД внос-износ Куманово (Drujestvo za proizvodstvo, targovia i uslugi PRINCIPIEZA EOOD vnos-iznos Kumanovo)
Номер в БТПП: 0000203478
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Република Северна Македония
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: търговия
Области за делови контакти на представителството:
търговия на дребно

5. Дружество за търговия и услуги СТУДИО ДИМЕ-Д ЕООД внос-износ Куманово (Drujestvo za targoviа i uslugi STUDIO DIME-D EOOD vnos-iznos Kumanovo)
Номер в БТПП: 0000203515
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Република Северна Македония
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: търговия
Области за делови контакти на представителството:
търговия на дребно

6. КОНСАЛТ ИНК (CONSULT INK)
Номер в БТПП: 0000203499
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Руска Федерация
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: услуги
Области за делови контакти на представителството:
създаване на софтуер и програмно обезпечение, ноу-хау, топология на интегрални схеми и др.; консултира в областта на разработването на хардуерни конфигурации, софтуер и програмно обезпечение

7. МАТС ИНЖЕНЕРИНГ (MATS ENGINEERING)
Номер в БТПП: 0000203488
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Азербайджан
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: услуги
Области за делови контакти на представителството:
проектиране, монтаж и поддръжка на климатични инсталации
охладителни и отоплителни системи

8. МИРХАТ ТЕКИН ЕГИТИМ ОРГАНИЗАСЙОН ТЕКНОЛОДЖИ САНАЙИ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ (MIRHAT TEKIN EGITIM ORGANIZASYON TEKNOLOJI SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI)
Номер в БТПП: 0000203473
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Турция
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: услуги
Области за делови контакти на представителството:
центрове за аутизъм; обучение; рехабилитация

9. НАФТОСФЕРА ВДМ ООД (NAFTOSPHERA VDM Ltd.)
Номер в БТПП: 0000203467
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Украйна
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: търговия
Области за делови контакти на представителството:
дейности на посредници в търговията с горива, руда, метали и промишлени химически вещества

10. РЕЙКОН (RAYKON)
Номер в БТПП: 0000203492
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Руска Федерация
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: услуги, търговия
Области за делови контакти на представителството:
разработка на игри; IT-технологии

11. РЕС АД (RES LTD)
Номер в БТПП: 0000203464
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Руска Федерация
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: търговия
Области за делови контакти на представителството:
търговия на едро на електротехническа продукция

12. СМАРТ ЕДК БИЛГИ ТЕКНОЛОЖИЛЕРИ ВЕ СИСТЕМЛЕРИ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ (SMART EDK BILGI TEKNOLOJILERI VE SISTEMLERI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI)
Номер в БТПП: 0000203519
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Турция
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: производство, търговия
Области за делови контакти на представителството:
производство на текстил и търговия с текстил
търговия с перилни и почистващи препарати

13. СТОЛИЦА (STOLITSA)
Номер в БТПП: 0000203458
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Руска Федерация
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: производство
Области за делови контакти на представителството:
производство на консерви

14. СТРОЙЦЕНТР (STROYCENTR)
Номер в БТПП: 0000203470
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Руска Федерация
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: услуги
Области за делови контакти на представителството:
строителство, реконструкция и ремонт

15. ТЕХПРОМСНАБ (TEHPROMSNAB)
Номер в БТПП: 0000203512
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Руска Федерация
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: производство, търговия
Области за делови контакти на представителството:
производство и продажба на бира и храна

16. Търговско дружество за транспорт и услуги ДМД ПУТИНЦИ ТРАНС ЕООД Добре внос-износ Куманово (Targovsko drujestvo za transport i uslugi DMD Putinci Trans EOOD Dobre vnos-iznos Kumanovo)
Номер в БТПП: 0000203461
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Република Северна Македония
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: услуги
Области за делови контакти на представителството:
товарен автомобилен транспорт

17. ЯНТАРНИЙ ДОМ (YANTARNYY DOM)
Номер в БТПП: 0000203481
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Руска Федерация
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: производство, услуги
Области за делови контакти на представителството:
производство на ювелирни изделия, медали от скъпоценни метали и скъпоценни камъни. Обработка на скъпоценни, полускъпоценни, ръчно изработени, и синтетични камъни, с изключение на диаманти и янтар, ръчно изработени и синтетични камъни, с изключение на диаманти и янтари, производство на изделия от полускъпоценни, ръчно изработени и синтетични камъни, с изключение на янтари. Обработка на янтари и производство на изделия от янтари. Производство на бижута и подобни стоки.