Назад

Синхронизираме информация за продукти по целия свят с EComGridОт 1 юли 2021 година в България работи платформа за продуктово съдържание ЕComGrid, сертифицирана по стандарта GS1 GDSN (Глобална мрежа за синхронизация на данни). Тя дава възможност на българските фирми да съхраняват, споделят и синхронизират данни за продуктите си с по-малко допълнителни усилия и разходи. GS1 Bulgaria, националното представителство на международната организация GS1, оповести партньорството си с немската софтуерна компания atrify.

Колаборацията е от особено значение за българските фирми. EComGrid позволява  ефективно управление на продуктовото съдържание и помага на бизнеса в България да посрещне все по-сложните изисквания по отношение на продуктовите данни от страна на потребители, търговски партньори и регулаторни органи. Изборът на решението за продуктова информация и свързаните услуги, базирано на технологията на atrify, бе направен след внимателно и задълбочено проучване на действащите в световен мащаб бази данни. Освен в Германия то се използва в Австрия, Белгия и Люксембург, Италия, Испания, Чехия, Словения, Австралия и Нова Зеландия.

Производители и доставчици, изразили желание за по-видимо присъствие в международната търговия, имат възможност за бързо присъединяване към Глобалната мрежа за синхронизация на данни, което им позволява да увеличат значително международните си продажби при максимално улеснена и сигурна среда за споделяне на точна информация за продуктите.

В решението за България е заложен Глобален модел на данни GS1 (GS1 Global Data Model), който предлага стандартизиране на атрибутите – необходимо изискване при обмен на продуктови данни в световен мащаб. Глобалният модел на данни GS1, комбиниран с интуитивните и лесни за ползване уеб приложения на atrify, ще помогнат на българските компании да започнат възможно най-скоро да управляват информацията за своите продукти, без ненужни пречки и забавяне за имплементиране.

Изпълнителният директор на atrify Йохен Мол заяви, че е много доволен от избора на GS1 България да си партнира именно с atrify. „България представлява важен пазар за много германски търговци. Обменът на данни ще бъде по-лесен и по-ефективен за тях, след като вече ще имат на разположение компетентно лице за контакт на място.“

„В лицето на atrify като наш партньор – вече над две десетилетия надежден доставчик на технологични решения и консултантски услуги на различни национални организации GS1 по цял свят – смятаме, че трябваше да предоставим съвременно решение, отговарящо на специфичните нужди на компаниите, опериращи в България, което ще им помогне да постигнат стандартизиран обмен на продуктови данни" каза Цветан Симеонов, Председател на УС на GS1 България.

Тридесет години след внедряването на стандартния GS1 баркод в страната, разработването на GDSN data pool е следваща важна стъпка за консолидирането на стандартите GS1 на местно ниво и адаптирането им спрямо останалата част от глобалната общност GS1. Българските търговци, които са осъзнали нуждата от използване на надеждни и проверени данни за предлаганите продукти, ще се възползват от предимствата на това рационализирано решение за своите разнообразни и постоянно нарастващи нужди от данни.

За повече информация и консултации относно използването на услугата EComGrid се обръщайте към екипа на GS1 България на тел.: 02/8117 439, 611, 571 и на имейл gs1bulgaria@gs1bg.org

GS1 е международна неправителствена организация, която разработва и внедрява глобални стандарти и решения, с цел повишаване на ефективността, видимостта и устойчивостта на продуктите в световен мащаб и представлява повече от 2,5 милиона компании извършващи над 6 милиарда трансакции дневно. GS1 България е една от 115 национални GS1 организации, които администрират стандартите и се грижат на правилното им прилагане по страни. Стандартите GS1 създават общ език, който подкрепя оперативната съвместимост между различни системи и бизнес процеси по цял свят.

atrify е платформа за продуктово съдържание, която позволява на повече от 20 000 компании в над 50 държави да споделят точно и надеждно съдържание със своите партньори. atrify предлага цялостно портфолио от решения за постигане на прозрачност и съответствие и търговия. atrify е част от GS1 Германия.