Назад

Японско-българска бизнес асоциация ще представлява интересите на японския бизнес у нас


Японско-българска бизнес асоциация (JBBA) вече е учредена и функционира у нас с активната подкрепа на посолството на Япония в България. Неправителствената организация има за цел да подпомага развитието на двустранните икономически и търговски отношения между Япония и България. Асоциацията насочва усилията си към обединяване и представяне на  японския бизнес у нас, насърчаването на двустранната търговия и инвестиции, популяризирането на добрите бизнес практики и развитието на добрата среда за правене на бизнес в страната.

В България японските компании са убедително представени в различни икономически  отрасли като автомобилостроенето, информационните технологии, фармацевтиката, храните, тютюневите продукти, както и в много други сектори. Силното присъствие на водещи японски корпорации у нас създаде потребност за японския бизнес в България да има платформа за обмен на информация и споделяне на опит, както и за обединено представителство пред държавните, неправителствените и бизнес организации.

Учредители на асоциацията са JTI България, Astellas Pharma, Takeda България, SEGA Black Sea, Zen-noh Foods. Членове на управителния съвет са Владислав Михов – генерален мениджър на JTI България и председател на съвета, Стамен Банковски - генерален мениджър на Astellas Pharma за Унгария, България и Румъния и заместник-председател на управителния съвет, както и Тодор Кесимов - генерален мениджър, Takeda България.

Учредяването на Японско-българската бизнес асоциация (JBBA) е факт, който ме прави изключително щастлив. Убеден съм, че Асоциацията ще изпълнява важна роля в насърчаването на бизнеса на присъстващите вече на българския пазар японски компании, както и в привличането на нови такива, които в бъдеще ще инвестират и ще развиват дейност в България. Подпомагането на дейността на японските компании в страната е една от най-важните задачи за посолството. Искрено се надявам, че сътрудничеството с Японско-българската бизнес асоциация ще бъде основната движеща сила за създаването на нови възможности в развитието на икономическите отношения между Япония и България”, сподели посланикът на Япония в България Н.П. Хироши Нарахира.

Японско-българската бизнес асоциация вече сключи споразумения за партньорство с два от най-големите университети у нас – Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и УНСС. Целта на споразуменията е да се заздрави връзката между висшето образование и реалния бизнес и да се осигурят нови възможности за разширяване на познанието в областта на икономиката, инвестициите и управлението.

Според официалните данни за 2020 г. стокообменът с Япония възлиза на 225,2 млн. щ. долара, като отбелязва увеличение от 2,3% спрямо същия период на 2019 г. Износът ни за Япония запазва нивата си от предходната година, като регистрира леко увеличение от 0,7%. Вносът ни от Япония също отбелязва увеличение от 2,8%. Една от целите на асоциацията е да спомага за развиването на тези показатели. Част от дейностите на асоциацията ще са да предоставя информация за инвестиционния климат и законодателната рамка, както и да осигурява подкрепа, съвместно с посолството на Япония в България, на потенциални японски инвеститори в страната.

„Японските компании, марки и капитали имат своето сериозно място на пазара в България. Между двете държави има установени дълготрайни отношения, много традиция, контакти и разнообразни проекти през последните десетилетия. Вярваме, че нашата асоциация, с активната подкрепа на посолството, има много работа пред себе си – да обединим свързаните с Япония компании у нас, така че заедно да работим за повече двустранна търговия, по-добра бизнес среда, повече бизнес, който да работи в полза както на печалбите, така и на хората, и на обществото като цяло “, сподели Владислав Михов, председател на управителния съвет на Японско-българската бизнес асоциация.

„Основните цели и усилия на асоциацията ще бъдат насочени към насърчаване на развитието на устойчива бизнес среда за японски компании в България, ползотворното сътрудничество между тях и насърчаването и подпомагането на влизането в нашата страна на нови инвестиции от Япония.“, пояснява заместник-председателят на управителния съвет Стамен Банковски.

„Асоциацията ще подкрепя и представлява интересите на своите членове в отношенията им с японските и българските институции, с цел увеличаване на търговската и инвестиционна дейност между България и Япония, както и икономическото развитие и обмен между двете държави.“, допълва Тодор Кесимов.

Новоучредената асоциация стъпва на отдавна установени традиции - бизнес отношенията между Япония и България започват през 1927 г. с размяна на официални писма, свързани с търговски кораби и прилагане на клаузата MFN. През 1939 г. японската  дипломатическа легация е официално открита в България. През 1942 г. България открива своята дипломатическа легация в Япония. С прекъсване от няколко години дипломатическите отношения между двете страни съществуват повече от 80 години. През 2019 г. Япония и България отпразнуваха „Тройна годишнина“, а именно 110-годишнина от установените взаимоотношения, 80-годишнина от дипломатическите и 60-годишнина от възобновяването на дипломатическите отношения.

Още детайли за JBBA можете да откриете ТУК.