Назад

Доклад относно визовия режим на ЕС със Западните Балкани и Източното партньорство


Европейската комисия представя днес 4-ия си доклад относно наблюдението на безвизовия режим на ЕС с Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Северна Македония и Сърбия, както и Грузия, Молдова и Украйна. Докладът се съсредоточава върху действията, предприети през 2020 г. за изпълнение на препоръките от третия доклад по механизма за суспендиране на безвизовия режим. За държавите, освободени от изискването за виза за по-малко от 7 години (Грузия, Молдова и Украйна), в доклада се прави и по-подробна оценка на другите действия, предприети за гарантиране на непрекъснатото изпълнение на изискванията.

В доклада се заключава, че всички засегнати държави продължават да отговарят на изискванията за либерализиране на визовия режим и са постигнали напредък в изпълнението на миналогодишните препоръки. Същевременно в доклада се подчертават областите, в които са необходими допълнителни усилия от всяка държава. В доклада се посочва също, че безвизовото движение продължава да носи положителни икономически, социални и културни ползи за държавите — членки на ЕС, и за страните партньори.

Повече информация ще намерите в документа тук.