Назад

Успешно завършено диспашорско производство


Диспашорското бюро при Българската търговско-промишлена палата съобщава за успешно приключило производството по издаване на Диспаш за Обща авария на самоходен кораб „Рубишипс VIII“, при извършване на рейс от пристанище Лом /Р България/ до пристанище Енсдорф /Австрия/ през месец септември 2020 г.

Диспашът бе съставен от Тони Тодоров – диспашор, вписан в списъка на диспашорите в Диспашорското бюро при БТПП.

Въз основа на представените документи и сведения и в съгласие с клаузата за действащите правила за конкретния превоз, съгласно която превозът се осъществява в съответствие с действащото „Съглашение за общи условия за превоз на товари в международно плаване по река Дунав“ (Братиславско съглашение), част от които са правилата, разписани в Приложение № 5, съгласно чл.17 на съглашението „Дунавски правила на Обща авария от 1990 година“, на основание чл.5, ал.1 от Наредба № 11 за установяване на щети от аварии при търговското мореплаване, във връзка с чл.302, ал.3 от Кодекса за търговското корабоплаване, както и чл.30, ал.1 от Правилника за организацияна и дейността на Диспашорското бюро при БТПП, Диспашорът е постановил, че с действията и извършените разходи, капитанът на самоходен сухотоварен кораб „Рубишипс VIII“ е осъществил фактическия състав на цитираните нормативни документи, поради което е признал наличие на акт за обща авария.

С Диспаша са установени размерът на щетите и разходите при Общата авария направени преднамерено, разумно и съзнателно с цел спасяване на кораба. Извършено е тяхното справедливо разпределение между участниците в морското начинание – корабособственика, собственика на товара и навлото.

Информация за дейността на Диспашорското бюро ще намерите тук https://www.bcci.bg/tradereg-dispash-bg.html