Назад

Национална работна среща "Устойчиво бъдеще на леката промишленост в Югоизточна Европа"


Производството на текстил, облекло, кожи и обувки създават близо 10% от добавената стойност в индустрията на България и осигуряват заетост на над 90 хил. души. Това каза заместник - министърът на икономиката и индустрията Димитър Данчев при откриването на Национална работна среща „Осигуряване на устойчиво бъдеще за текстилната, шивашката, кожарската и обувната промишленост в Югоизточна Европа“.

“Възстановяването на позициите на българските фирми на чуждите пазари и заемането на нови такива са жизненоважни за развитието на леката промишленост на България. Министерството на икономиката и индустрията работи за подобряване на достъпа до външни пазари на компаниите в сектора и подкрепа на износа им”, подчерта зам.-министър Данчев.

С оглед нарастване на производителността на труда в секторите на леката промишленост е ключово да се работи за повишаване на квалификацията на заетите, привличане на млади хора, развитие на иновации и дигитализация. Приоритет на МИИ е активното въвеждане на дуалното обучение в България, за да се преодолее недостигът на квалифицирани кадри за предприятията и да се намали младежката безработица.

На срещата бе потвърдено свикването в най-кратък срок на Отрасловия съвет на леката промишленост, който, както стана ясно от изказванията на представители на синдикатите, не е имал заседание от три години.

Събитието  се организира от европейския профсъюз industriAll European Trade Union със съдействието на европейските и български браншови организации, то събра на едно място социални партньори в леката промишленост от България, Хърватия, Република Северна Македония, Румъния и Сърбия и даде възможност за споделяне на добри практики и дискусии по актуални теми като новите тенденции и кадровото осигуряване в производството на текстил, облекло, кожи и обувки.