Назад

Търговска мисия с участие в международна конференция „Go Global Award 2022“


В периода 18-22.10.2022 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участието на български малки и средни предприятия (МСП) в Търговска мисия с участие в международна конференция „Go Global Award 2022“, гр. Талин, Естония. Поканени за участие в търговската мисия са български малки и средни предприятия от следните сектори на икономиката: информационни и комуникационни технологии (ИКТ), включително финтех, blockchain и здравни технологии, хранително-вкусова промишленост,  енергетика и електроника и др.

Предварителната програма на търговската мисия предвижда представителите на българските МСП да посетят международна конференция под наслов „Go Global Award 2022“, където да вземат участие в двустранни срещи и кръгли маси, специализирани семинари и съпътстващи събития.

„Go Global Award 2022“ се очаква да събере на едно място представители на повече от 400 организации от над 170 държави от цял свят. Проявата има за цел да създаде общност от производители, износители и доставчици на услуги, в която да се обменят опит, да се създадат бъдещи партньорства, също така и да се разширят двустранните връзки, както и познанията в различните области на икономиката.

За участие в търговската мисия, ИАНМСП поема част от разходите, свързани с осигуряването на превоз (самолет, влак, автобус); трансфери и вътрешен транспорт; хотелско настаняване за един представител на предприятие; наем зали за организирането на двустранни срещи; техническо оборудване; кетърингови и преводачески услуги; разходи за входни такси за посещение на нетуъркинг събития и друг вид разходи, свързани с основния предмет на мисията.

Пълна информация за условията за участие и необходими документи ТУК

При интерес, предприятията следва да представят попълнените документи за кандидатстване в деловодството на ИАНМСП или да ги изпратят по куриер в срок до 23 септември 2022 г. вкл. до 17.30 ч. на адрес: гр. София, ул. „Леге” № 2-4 или по електронен път, подписани с електронен подпис на www.b2bconnect.bg, на страницата на събитието, в срок до 17:30 часа на 23 септември 2022 г. Документи, подадени в деловодството на ИАНМСП след крайния срок за кандидатстване, не се разглеждат. При подаване по пощата или чрез куриер е валидна датата на входящия номер на регистрацията им в деловодството на ИАНМСП. За допълнителна информация можете да се обръщате към Светла Запрянова, тел: 02/ 940 79 75 или Ася Андреева, тел: 02/ 940 79 89.