Назад

Открита е модерна производствена линия за преработка на каолин в гр. Ветово, Русенско


Министърът на енергетиката Росен Христов откри  модерна линия за преработка на каолин в завода на "Каолин" в град Ветово, област Русе.

"Това е най-модерната производствена линия за каолин в Европа, добър пример за инвестиция от чуждестранен инвеститор, доволен от своето съществуване в България, който инвестира в увеличаване на мощностите, включително във внедряване на най-модерни технологии, инвестира и в дуален център за обучение", каза министър Христов. 

Той обясни, че дружеството е инвестирало и в диверсификация на горивото. 

"Те имат възможност да заместят газа с алтернативни горива, което да осигурява непрекъснат процес на работа - това, което и други предприятия трябва да следват", каза Христов. 

Роберт Линдеманн-Берк - председател на Надзорния съвет на "Каолин", заяви, че проектът е финализиран по време на ковид-пандемията, което никак не е било лесно. 

"Този проект е част от много подобрения, които бяха направени във фабриката във Ветово през последните години. На стотина метра от тук се строи и новият ни соларен парк. А в нашия център за дуално обучение вече повече от 100 ученици завършиха техническо образование през последните години", каза Линдеманн-Берк. 

Освен модерна линия за преработка на каолин, е изградена и нова ремонтна работилница. Инвестицията е на стойност 9 млн. евро. Проектът е проектиран и реализиран в тясно сътрудничество между български и германски специалисти – минни и строителни инженери, технолози, лаборанти и друг експертен персонал. Съвсем скоро ще започне строителството на втори модул, а именно втора модерна линия за преработка на каолин във фабрика Ветово. Компанията планира да използва опита си в реализирането на този проект и всички технически и технологични предимства като основа за планиране на новите инвестиции в групата на Кварцверке.

Компанията, която е част от германски фамилен концерн, обезпечава пълна гама от индустриални минерали за производство на стъкло и керамика и е един от най-големите производители на шамот в Европа.

"Каолин" ЕАД е най-старото действащо минно предприятие в България, учредено на 06.05.1923 г. 

През 2023 г. компанията ще отбележи 100-годишния си юбилей. Дружеството е единствено в Европа, което обезпечава пълна гама от индустриални минерали за производството на стъкло и керамика и е един от най-големите производители на шамот на стария континент.

От 2013г. едноличен собственик на КАОЛИН ЕАД е германският фамилен концерн Кварцверке ГмбХ, предприятие с над 140 г. история. Благодарение на включването си в един от най-мощните европейски конгломерати в областта на добива и преработката на индустриални минерали, КАОЛИН ЕАД днес е напълно интегрирано в европейската минна индустрия.