Назад

Среща и дискусия на тема: „Здравословни работни места – намали товара“


В рамките на Европейската седмица на здравословни и безопасни условия на труд се проведе онлайн среща и дискусия на тема: „Здравословни работни места – намали товара“ и "Здравословни работни места - Работа в условията на SARS-CoV-2", организирана от  Българската търговско-промишлена палата съвместно с Българската асоциация „Труд, здраве, безопасност“ и „Олимп - предпазни екипировки“ЕООД.

Събитието се организира по повод кампанията на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа /EU OSHA/ „Здравословните работни места облекчават товара“ и "Здравословни работни места - Работа в условията на SARS-CoV-2“ .

Модератор на събитието бе Людмил Иванов – председател на Съвета на браншовите организации при БТПП.

Председателят на Палатата Цветан Симеонов приветства участниците и изтъкна актуалността и значението на безопасните трудови условия в днешната трудна Covid-обстановка в страната и в световен мащаб. Той изрази задоволство от участието на значителен брой големи фирми  и  квалифицирани лектори в работата на  организираната инициатива.

Председателят на БТПП подчерта важността на новите изисквания към работодателите по отношение намирането на най-точните решения за осигуряването на безопасни условия на труд. Бе изтъкната ролята на инициативите на БТПП за облекчаване дейността на фирмите, насочването им към използване възможностите на Палатата, нейните форми и различните й канали с цел подобряване на работната и бизнес среда в България.

В рамките на събитието Георги Илиев, заместник-председател на Българската асоциация „Труд, здраве и безопасност“, представи добри практики за превенция и минимизиране на мускулно-скелетни смущения на работното място.  Те са често срещан здравен проблем, породен от начина или условията на работа. Това води до редица негативи както за работниците, така и за работодателите и икономиката. Намалява се работоспособността, удовлетвореността и успеваемостта на работната сила, което носи след себе си неимоверни загуби в световен мащаб. Те са проблем не само в индустрията, но и при спорт и хоби. Приложена презентация тук.

Втората част на събитието бе посветена на Ковид-пандемията и на правилната респираторна защита при борбата с COVID-19/ SARS-COV-2.

Проф. д-р Каролина Любомирова, заместник-ректор по учебната дейност на Медицински университет – София, ръководител катедра "Трудова медицина"- Факултет по обществено здраве, представи резултатите от проведено през месец октомври т.г. проучване с 553 анкетирани относно присъствието на болни на работа в условията на пандемия. Като основни причини за това негативно явление бяха изтъкнати финансовата нестабилност и несигурността на работното място на анкетираните заети.  Приложена презентация тук.

Събитието завърши с представяне на информация за разследане на злополуки и инциденти на работното място.