Назад

Дейност и състояние на нефинансовите предприятия в условията на епидемична обстановка през септември 2021 година


Националният статистически институт провежда ежемесечно кратко бизнес изследване сред нефинансовите предприятия с цел да осигури и предостави информация за ефекта на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка, свързани с COVID-19, върху различните сектори на икономиката в страната.

През септември 2021 г. 28.1% от нефинансовите предприятия посочват, че са имали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги в сравнение с август 2021 г., при 54.5% няма промяна, а 17.1% са регистрирали увеличение. Година по-рано, през септември 2020 г., намаление в приходите от продажби спрямо предходния месец са посочили 32.2% от нефинансовите предприятия, 49.5% - без промяна, и 17.8% - увеличение.

Разпределението по икономически дейности показва, че през септември 2021 г. 44.7% от предприятията в дейност „Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности“ са регистрирали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги, следвани от предприятията в дейност „Търговия, транспорт и ресторантьорство“ - с 29.9%, и „Индустрия“ - с 28.8%.

През септември 2021 г. по отношение на наетия персонал 15.0% от нефинансовите предприятия са направили стъпки за ползване на „платен отпуск“ (при 17.1% за септември 2020 г.), следват „дистанционна форма на работа“ - 9.6% (при 7.8% за септември 2020 г.), и „неплатен отпуск“ - 7.6% (при 10.0% за септември 2020 г.). Към наемане на нов персонал през септември 2021 г. са пристъпили 7.5% от нефинансовите предприятия (при 7.9% за септември 2020 г.).

За следващия месец 94.7% от анкетираните нефинансови предприятия прогнозират, че ще продължат настоящата си дейност, 2.1% - ще преустановят временно дейността си, като също 2.1% - очакват да прекратят дейността си.