Назад

Търговско-промишлена палата – Стара Загора събира информация за дейността на стартъп компании


Във връзка с разработване на планове и програми за регионално развитие и засилващия се интерес на национални и международни инвеститори към района на Стара Загора и България, Търговско-промишлена палата – Стара Загора събира информация за дейността на стартъп компании

Стартъп компаниите могат да изпратят e-mail: office@chambersz.com кратка информация в свободна форма, с посочване на: предмета на дейност; региони, в които развиват или имат намерение да развиват дейността си; контакти за връзка

Търговско-промишлена палата Стара Загора ще използва своят опит, контакти и експертиза, включително и като член на Enterprise Europe Network – най-голямата бизнес подкрепяща европейска мрежа, за да  съдейства комплексно, включително и за установяване и развиване на полезни партньорства.

Като пример посочваме запитване от висшия мениджмънт на „Видеотон“ – Унгария, с искане на информация за стартъпи, развиващи дейност в областта на роботиката и автоматизацията. Интересът е насочен към партньорство с възможност за финансиране на подобни проекти, както в Стара Загора и региона, така и в национален мащаб.