Назад

БТПП е партньор в издаването на първи пътеводител "По стъпките на Апостола" (на български и английски език)


Национален музей "Васил Левски" приключи работа по проект за пътеводител „По стъпките на Апостола“. За първи път се издава пътеводител на български и английски език, в който се показват местата на паметта, свързани с живота и организаторската дейност на Васил Левски в страната и чужбина. 

Изданието е резултат от труда на екип от Национален музей „Васил Левски“ в партньорство с РИМ – Ловеч и с Българската търговско-промишлена палата, със съдействието на всички музеи, предоставили информация и снимков материал за съхранените паметни места в техните селища и региони. Ценна научна косултация предоставя проф. Пламен Митев. Издава се от "Златен змей", софийско издателство с управител Христо Ковачев, с което музеят има немалко общи проекти.

Кратки текстове и много илюстрации показват онези места, където Васил Левски е бил един, два или повече пъти - тайни къщи, църкви и манастири, училища и читалища, дюкяни и ханове, музеи, които пазят негови вещи, оръжия, документи. 

Съвсем естествено е пътуването по стъпките на Апостола да започне от родното Карлово и от родния му дом, но само като отправна точка към всички онези селища, които пазят спомена за Левски. Проучените и подбраните от екипа паметни места са показани в два раздела – Южна и Северна България. Последователно от запад на изток следват административните области, където са запазени архитектурни и исторически забележителности, свързани с дейността на Апостола и комитетите на Вътрешната революционна организация. Най-много са те в районите, които Левски най-често е посещавал, където е най-гъстата комитетска мрежа: в Южна България в областите София, Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Сливен, Хасково, а в Северна  – района на Предбалкана в областите Ловеч, Габрово, Велико Търново, а също и Плевен.

Столицата на революционната организация Ловеч и София – мястото, където Апостола се изправя пред специалната следствена комисия и приема своята присъда, са с особено значение в житейската съдба и апостолската дейност на Васил Левски. Затова и те са представени по-подробно. В немалко селища има изградени паметници на Апостола, но за съжаление не са съхранени автентичните свидетелства за неговото присъствие там. В пътеводителя са включени и исторически обекни в съседни страни, където Левски е пребивавал в различни периоди от живота си – Сърбия, Румъния и Турция.

Пътеводителят ще е полезен и с предложените туристически маршрути  – селищни, регионални, национални и планински. С тях се прави опит да се дадат интересни идеи за еднодневни и многодневни екскурзии и походи, подходящи за всички възрасти. 

Естествено един такъв пътеводител в 160 страници не може да включи всички кътчета, до които Апостола е стигнал в своите обиколки – от една страна поради ограничения обем, от друга – поради това, че често историята и митологията се преплитат. Според авторите изключително важно е информацията в него да е максимално коректна и исторически аргументирана. Тя винаги може да бъде и допълнена, и коригирана при следващо издание, ако е направен пропуск или допусната грешка, при толкова обемния материал в документи и спомени.

Пътеводителят се финансира от Министерството на културата по програма за представяне на културното наследство.