Назад

Програма за подпомагане на иновативни стартиращи предприятия в областта на агрохранителната промишленост


Патентно ведомство на Република България представя на вашето внимание безплатна програма за подпомагане на иновативни стартиращи предприятия в областта на агрохранителната промишленост, EIT Food Seedbed: Програмата за стимулиране на предприемачите на утрешния ден.

Програмата се изпълнява от EIT Food, консорциум, включващ европейски компании, изследователски институти и университети, организиран като част от Европейския институт за иновации и технологии (EIT), част от Европейската комисия и е най-голямата европейска инициатива, подкрепяща иновациите в агрохранителния сектор.

Кандидатите трябва да представят иновативна идея, която има потенциала да направи голямо въздействие върху всяка част от хранителния сектор, включително начина, по който произвеждаме, доставяме, консумираме и рециклираме нашата храна. Освен типичните решения за селскостопански храни, стартиращите компании могат да работят и в области, свързани с хранителната система, включително машини и оборудване за земеделие и производство на храни, логистика, опаковки, ИКТ решения, намаляване на хранителните отпадъци, бизнес услуги или социални иновации.

Бенефициентите ще получат експертна подкрепа (обучение и наставничество) и финансова подкрепа до 6 000 евро, за да улеснят дейностите по тестване на пазара и да говорят с над 100 потенциални клиенти, заинтересовани страни и крайни потребители за валидиране на бизнес идеи.

Програмата се провежда на английски език в пет европейски центъра: Полша, Северна Ирландия, Германия, Испания и Дания.

Регистрирайте се сега на: https://entrepreneurship.eitfood.eu/launch/

Краен срок: 28 февруари 2022 г.