Назад

Обществени консултации на ЕС относно Регламент 1169, отворени до 7 март 2022 г.


За международната организация GS1 и цялата общност на GS1, включваща организациите по региони и фирмите-членове, Регламентът на ЕС за етикетирането и представянето на храни за потребителите, добре известен като 1169, е много важен и европейската организация GS1 в Европа е пряко ангажирана.

Неотдавна Европейската комисия обяви провеждането на две обществени консултации, които са отворени до 7 март 2022 г., за да проучи мненията на гражданите на ЕС и извън ЕС, и на професионалните и непрофесионални заинтересовани страни относно инициативи за преразглеждане на законодателството на ЕС за представянето на хранителна и здравна информация при храните:

Етикетиране на храни – преразглеждане на правилата относно информацията за крайните потребители: етикетиране на хранителната стойност върху опаковката, етикетиране на произход и срок на годност.

Улесняване на избора на по-здравословни храни – установяване на профили на хранителния състав: определяне на профили на хранителния състав, за които хранителни или здравни претенции са ограничени или забранени.

Към настоящия момент са получени значителен брой валидни коментари, общо 682, от различни категории респонденти:

С настоящите обществени консултации гражданите и заинтересованите страни се приканват да споделят вижданията си и своя опит във връзка с основните пречки, пред които се изправят в тези области на етикетирането на храните, и с възможните начини за тяхното преодоляване.

Отговорите на консултациите ще подкрепят решенията на ЕС, за да се разработи бъдеща система за целия ЕС за етикетиране на хранителните стойности на предната част на опаковката и възможна система за профилиране на хранителнителния състав за Европа.

Законодателство на ЕС има глобално въздействие.

За повече информация, моля, свържете се с Франческа Поджиали, francesca.poggiali@gs1.org

Източник: https://www.gs1.eu/news/eu-consultation-on-1169-regulation