Назад

Практическо обучение за използване на Access2Markets - портал на ЕК с полезна информация


На 10 февруари 2022г. от 10 до 12 часа (българско време) ще се състои дистанционен семинар за практическото използване на електронния портал Access2Markets. 

Порталът предоставя информация относно условията за износ/внос в държавите членки на ЕС и над 120 други страни - мита, данъци, такси; митнически процедури; правила за произход; пречки пред търговията; изисквания към продуктите; правила относно обществените поръчки. Порталът съдържа също така статистическа информация за износа/вноса. Важно е да се отбележи и наличието на  Single Entry Point [1] - електронен формуляр, чрез който компании, бизнес организации или други заинтересовани лица имат възможност да докладват на Европейската комисия за идентифицирани от тях бариери пред търговията (увеличени мита, лицензионни режими, ограничения за износ на суровини, сложни и неясни процедури, някои необосновани технически изисквания към продуктите, санитарни и фитосанитарни мерки и други) прилагани от трети страни, за да бъдат предприети мерки за разрeшаване на проблема.   Порталът е достъпен на адрес https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/bg/.

Семинарът е организиран от Европейската комисия и е предназначен за бизнес организации, предприятия и други заинтересовани лица.   

Работни езици: английски, немски, френски, испански, полски и румънски (очаква се потвърждениие).  Участието е безплатно.

За участие е необходима предварителна регистрация, която следва да бъде направена на следния адрес:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/A2MSeminar2022

Непосредствено преди семинара, на регистрираните лица ще бъде изпратен линк за връзка чрез платформата WebEx. 

Технически изисквания за осъществяване на достъпа чрез платформата WebEx:  наличие на компютър, свързан с Интернет и браузър  (например Microsoft Edge или Google Chrome). 

Информация за предстоящи събития, свързани с достъпа до пазари може да бъде намерена на адрес: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/events-access2markets