Назад

Децата на Украйна се нуждаят спешно от нашата помощ


През годините Българската търговско-промишлена палата  винаги е работила съвместно с организациите на ООН и е подкрепяла инициативите на УНИЦЕФ, насочени към грижи за децата от ранно детство, изграждане на благоприятна среда за тяхното развитие, образование и осигурено бъдеще.

През последната седмица драматичният конфликт в Украйна изправи над 7 милиона украински деца и техните семейства в хуманитарна криза, в заплаха за техния живот и благосъстояние.

БТПП подкрепя инициативата на УНИЦЕФ да концентрира усилията си към децата в конфликтните зони на Украйна.

Днес повече от всякога украинските деца имат нужда спешно от помощ, от вода, здравна помощ и закрила.  

Палатата приканва своите членове, представители на българския бизнес и партньори да се включат в инициативата на УНИЦЕФ в помощ и закрила на децата на Украйна. Можете да се включите - ТУК

Напомняме, че  БТПП публикува на сайта си призив за включване и в инициативата на БЧК и правителството в помощ на Украйна.