Назад

Проектът на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони е публикуван за обществено обсъждане


Проектът на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г. е публикуван на Портала за обществени консултации, на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове и на интернет страницата на Министерство на земеделието.

Предложения и становища по публикувания за обществени консултации проект на СПРЗСР 2023-2027 г. може да бъдат изпращани на електронна поща rdd@mzh.government.bg  в срок до 31 март 2022 г.