Брой 117 (1129), 21-06-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП не подкрепя предложените промени в Закона за адвокатурата


Утре, 22 юни 2016 г., Парламентарната комисия по правни въпроси ще обсъди за първо гласуване  законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата. БТПП нееднократно е заявявала, че  не подкрепя  предложените промени в Закона за адвокатурата.

Законопроектът необосновано засяга правото на труд и на свободна стопанска инициатива, гарантирана в Конституцията на Република България и редица международноправни актове, по които България е страна. Без предварителен анализ и оценка на въздействието се поставят бариери пред упражняването на адвокатска професия, създават се ограничения и несигурност за стопанските субекти и за гражданите.

Законопроектът урежда значими обществени отношения на базата на интереси, поражда съмнения относно обективността и безпристрастността на законовите предложения, създава предпоставки за конфликт на интереси и за нелоялна конкуренция. Предвидените изменения и допълнения предизвикват колизия с други общи и специални закони и допълнително дестабилизират нормативната уредба.

Предложените нормативни промени ограничават конкуренцията и преследват неясни цели, а очакваният ефект от законопроекта в най-добрия случай може да се нарече спорен.

Представеният законопроект засяга отношения, надхвърлящи сферата на конкретна професионална дейност, и като такъв подлежи на обстойна оценка на въздействието, извършена по измерими показатели. Проектът следва да се представи за обсъждане и съгласуване с широк кръг държавни и неправителствени структури в сферата на правото, икономиката и бизнеса, трудовоправните и осигурителни отношения..

БТПП счита, че в този си вид проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата е неприемлив и следва основно да се преработи, в съответствие с  бележките и коментарите, съдържащи се в Становището на БТПП ТУК

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП не подкрепя предложените промени в Закона за адвокатурата
Законопроектът необосновано засяга правото на труд и на свободна стопанска инициатива, гарантирана в Конституцията Още
Почетен диплом на БТПП за посланика на Япония у нас
По повод приключване на мандата на Н.Пр.Такаши Коидзуми в София Още
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИНОВАЦИИ
Инфографика: Образованието е най-слабо в най-бедните области
Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика Още
ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА
НСИ: Разходите за заплати нарастват с почти 8% през първото тримесечие
Най-висок ръст е регистриран в сектор „Административни и спомагателни дейности” Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
За изминалия програмен период България е пренасочила общо 446 млн. лв. от финансови корекции в мерки по оперативните програми
Анализ на дирекция „Централно координационно звено“ за управление на средствата от ЕС в Министерския съвет Още
България и Германия сключиха споразумение за изпълнение на иновативни екопроекти
Финансирани от Германия чрез отпускане на пълен грант и чрез безлихвени кредити Още
НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО
Министерство на икономиката отличи победителите в конкурса „Европейските награди за насърчаване на предприемачеството 2016“
Отличените проекти ще имат възможността да представят България във финалния, европейски етап Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Земеделието на бъдещето: Европейският парламент разисква изхранването и технологичните алтернативи
Европейската комисия да излезе със законодателни предложения за стимулиране на въвеждането на модерни селскостопански технологии Още