Брой 117 (1129), 21-06-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА

НСИ: Разходите за заплати нарастват с почти 8% през първото тримесечие


През първото тримесечие на годината общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват със 7,7% на годишна база, показват публикуваните днес предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).

Увеличението в индустрията е с 8,6%, в услугите - със 7%, в строителството - с 8,4%.

По икономически дейности през първото тримесечие на 2016 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в сектори „Административни и спомагателни дейности” - с 14,5%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” - с 11,5%, и „Преработваща промишленост” – с 11,4%. 

Най-нисък ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” - с 0,7%, и „Добивна промишленост” - с 2,8%. Намаление на общите разходи за труд е регистрирано в икономическите сектори „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - съответно с 6,3 и 2,1%.

Разходите за възнаграждения за един отработен час през първото тримесечие на 2016 г. се увеличават със 7,6% спрямо първото тримесечие на 2015 г., а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - със 7,8%.

По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от -6,1% за „Хотелиерство и ресторантьорство” до 14,8% за „Административни и спомагателни дейности”.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП не подкрепя предложените промени в Закона за адвокатурата
Законопроектът необосновано засяга правото на труд и на свободна стопанска инициатива, гарантирана в Конституцията Още
Почетен диплом на БТПП за посланика на Япония у нас
По повод приключване на мандата на Н.Пр.Такаши Коидзуми в София Още
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИНОВАЦИИ
Инфографика: Образованието е най-слабо в най-бедните области
Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика Още
ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА
НСИ: Разходите за заплати нарастват с почти 8% през първото тримесечие
Най-висок ръст е регистриран в сектор „Административни и спомагателни дейности” Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
За изминалия програмен период България е пренасочила общо 446 млн. лв. от финансови корекции в мерки по оперативните програми
Анализ на дирекция „Централно координационно звено“ за управление на средствата от ЕС в Министерския съвет Още
България и Германия сключиха споразумение за изпълнение на иновативни екопроекти
Финансирани от Германия чрез отпускане на пълен грант и чрез безлихвени кредити Още
НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО
Министерство на икономиката отличи победителите в конкурса „Европейските награди за насърчаване на предприемачеството 2016“
Отличените проекти ще имат възможността да представят България във финалния, европейски етап Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Земеделието на бъдещето: Европейският парламент разисква изхранването и технологичните алтернативи
Европейската комисия да излезе със законодателни предложения за стимулиране на въвеждането на модерни селскостопански технологии Още