Брой 117 (1129), 21-06-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

България и Германия сключиха споразумение за изпълнение на иновативни екопроекти


България и Германия сключиха споразумение за изпълнение на иновативни екопроекти у нас, които ще бъдат предлагани от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и ще се финансирани от Германия чрез отпускане на пълен грант и чрез безлихвени кредити.

Документът беше подписан в Люксембург от министъра на околната среда и водите Ивелина Василева и Рита Шварцелюр-Зутер, парламентарен държавен секретар на Федералното министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност на Германия. Двете са в Люксембург за участие в редовното заседание на Съвета на министрите по околната среда.

Споразумението създава двустранен механизъм за сътрудничество за изпълнение на проекти в областта на опазването на околната среда в  България. С него се регламентира изпълнението, в т. ч. предоставянето на безвъзмездно финансиране или целеви заеми на проекти, предложени от МОСВ и осигурени от Федералното министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност на Федерална република Германия. Проектите трябва да прилагат най-добрите съществуващи технологии.

Споразумението се подписа в контекста на Програмата за иновации в околната среда за проекти в чужбина на Федералното министерство. Тя финансира иновативни пилотни проекти, насочени към опазване на околната среда в страни, присъединили се към ЕС след 2004 г. и в страните, кандидатки за членство в ЕС. Изпълнените в рамките на тази програма проекти следва да постигнат:

  • „трансфер на философия“ за ефективни действия за опазване на климата
  • мултиплициращ ефект чрез използването на икономически ефективни решения за подобряване на състоянието на околната среда в съответната страна
  • демонстрация на практическата приложимост и потенциал на нови производствени и преработващи технологии
  • повишаване на общественото разбиране за опазването на околната среда.

Инвестициите ще са в проекти с трансгранични въздействия върху околната среда, които могат пряко и измеримо да доведат до намаляване на замърсяването в крайбрежни води или замърсяването на въздуха в граничните райони, както и проекти, които насърчават екологосъобразно и благоприятно за климата икономическо развитие.

Финансовата помощ е насочена към предприятия, които осъществяват екологосъобразни инвестиции, общини и общински предприятия.

Конкретните финансови параметри на отпуснатата помощ зависят от нуждите на конкретния проект по отношение на инвестиционни разходи, собствени ресурси и средства от трети страни, като се прилага европейското законодателство за държавна помощ.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП не подкрепя предложените промени в Закона за адвокатурата
Законопроектът необосновано засяга правото на труд и на свободна стопанска инициатива, гарантирана в Конституцията Още
Почетен диплом на БТПП за посланика на Япония у нас
По повод приключване на мандата на Н.Пр.Такаши Коидзуми в София Още
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИНОВАЦИИ
Инфографика: Образованието е най-слабо в най-бедните области
Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика Още
ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА
НСИ: Разходите за заплати нарастват с почти 8% през първото тримесечие
Най-висок ръст е регистриран в сектор „Административни и спомагателни дейности” Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
За изминалия програмен период България е пренасочила общо 446 млн. лв. от финансови корекции в мерки по оперативните програми
Анализ на дирекция „Централно координационно звено“ за управление на средствата от ЕС в Министерския съвет Още
България и Германия сключиха споразумение за изпълнение на иновативни екопроекти
Финансирани от Германия чрез отпускане на пълен грант и чрез безлихвени кредити Още
НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО
Министерство на икономиката отличи победителите в конкурса „Европейските награди за насърчаване на предприемачеството 2016“
Отличените проекти ще имат възможността да представят България във финалния, европейски етап Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Земеделието на бъдещето: Европейският парламент разисква изхранването и технологичните алтернативи
Европейската комисия да излезе със законодателни предложения за стимулиране на въвеждането на модерни селскостопански технологии Още