Назад

БТПП подкрепя обръщението на граждански организации във връзка с предстоящите процедури за избор на органите с изтекъл мандат


На сайта на Института за пазарна икономика (ИПИ) – партньор на БТПП, е публикувано Обръщение на неправителствени организации към народните представители във връзка с предстоящите процедури за избор на органите с изтекъл мандат. 

БТПП подкрепя предложението за незабавно започване на процедури за избор на органите с изтекъл мандат, за да се преодолее институционалната криза. Като неправителствена организация Палатата също настоява тези процедури да се придържат стриктно към принципите на публичност, прозрачност, обективност, равнопоставеност и предвидимост на избора. И по-конкретно да се въведе изискването номинираните кандидати да представят писмена и публична концепция за управление на органа. Да се осигури автентична конкуренция, както и възможност професионални и бизнес организации да номинират пряко кандидати.

Представените в обръщението мерки ще позволят сегашният състав на парламента да не катастрофира в задкулисно договаряне и да продължи реформаторската си политика. Ние вярваме, че народните представители ще отговорят на очакванията на обществото за ефективна институционална инфраструктура.

Палатата подкрепя предложението на ИПИ за организиране на  процедурите за избор в разумен срок (минимум 3 месеца от номинацията до избора), за да се даде достатъчно време на професионални общности, медии и гражданско общество да се запознаят с предложените номинации и техните концепции.

Припомняме, че традиционното партньорство на БТПП и ИПИ почива на общо виждане по ключови въпроси на българската икономика, а почетният председател на института – Красен Станчев, е член на Управителния съвет на палатата.