Назад

Индекси на промишленото производство през ноември 2023 година


Индексът на промишленото производство намалява с 3.2% през ноември 2023 г. в сравнение с предходния месец. Данните на НСИ са предварителни и сезонно изгладени.

Намаление е отчетено в добивната промишленост - с 5.6%, в преработващата промишленост - с 2.7%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.8%.

Спрямо ноември 2022 г. е регистриран спад с 10.9% на календарно изгладения индекс на промишленото производство.

На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 27.0%, в добивната промишленост - с 12.3%, и в преработващата промишленост - със 7.9%.

Пълните данни тук