Назад

Сертификат клас А за Университетска болница „Дева Мария“


Мила Ненова, изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции (БАИ) връчи сертификат клас А на д-р Христо Якимов, управител на  Университетска болница „Дева Мария“ за инвестиционен проект „Разширяване на съществуващ Медицински център „Дева Мария“ ЕООД“ в град Бургас.

Инвестиционният проект има за цел изграждането на нов диагностично-консултативен център, който да покрива нуждите на  пациентите на територията на Община Бургас. Реализацията му ще предложи професионално, качествено и достъпно здравно обслужване, ще осигури различни специалисти, както и повече общо практикуващи лекари за населението в региона. Предвидено е внедряване на иновативни апаратури за диагностика и лечение, което ще даде възможност за повишаване на качеството на обслужване. Развитието на материалната база ще подпомогне  развитието  на кадровия потенциал, както и партньорските взаимоотношения с други лечебни заведения в помощ на пациента.

Компанията възнамерява да изгради модерна сграда с 14 кабинета за общо-практикуващи лекари, 14 кабинета за лекари по различни специалности и легла за наблюдение на пациенти до 24 часа.

Размерът на инвестицията възлиза на 5 900 000 лв. и се предвижда разкриване на 50 нови работни места.

Якимов посочи, че медицинският център ще се стреми да предлага по персонализирана медицина и индивидуален подход към пациентите.