Назад

Включете се в проучване на ЕВРОПАЛАТИ


Относно Единния пазар на ЕС – съществуващите бариери и възможните решения
Вашият принос има значение!

Единният пазар на Европа съществува от 1 януари 1993 г. и тази година отбелязва своята 30-та годишнина – три десетилетия отворена търговия на целия континент. Правенето на трансграничен бизнес обаче все още може да крие пречки за предприемачите.

Сега повече от всякога пазарните оператори са под нарастващ натиск поради прекъсвания във веригата на доставки, едностранни търговски бариери или регулаторни тежести. Растежът и конкурентоспособността на бизнеса зависят от единния пазар и политиците на ЕС трябва да помогнат за развитието му.

Асоциацията на европейските търговски палати /Европалати/ стартира проучване за оценка на Единния пазар на ЕС - най-важните пречки и възможни решения, преди предстоящите европейски избори през 2024 г. и подготовката на приоритети за следващия петгодишен мандат. Резултатите от проучването ще бъдат включени в доклад до Европейската комисия и съответните институции.

Проучването се провежда онлайн до 16 октомври 2023.  Попълването на въпросника отнема по-малко от 10 минути.

БТПП благодари предварително за Вашето участие в проучването и ще Ви информира за обобщените резултати, след като бъдат представени от Европалати.