Назад

Предстоящи промени в граничния контрол при внос в Обединеното кралство


Посолството на Великобритания в София информира БТПП относно публикувания на 29 август 2023 г. от правителството на Обединеното кралство окончателен оперативен модел за гранични цели (BTOM). BTOM определя новия глобален режим на граничен контрол на Обединеното кралство. Оперативният граничен целеви модел (модела) определя нов начин за внос на стоки в Обединеното кралство от страни от и извън ЕС, като въвежда подобрен режим на санитарен, фитосанитарен контрол и контрол за сигурност при вноса. Целта на модела е да опрости, дигитализира и подобри санитарния и фитосанитарен контрол върху стоките, влизащи във Великобритания, без да намалява нивото на сигурност и защита на потребителите.

BTOM използва технологии и данни, за да улесни бизнеса да търгува, като ограничава административната тежест и поддържа ниски разходи.

След ангажиране със заинтересованите страни и разглеждане на повдигнатите от тях предизвикателства при изпълнението, наред с необходимостта от управление на рисковете за биосигурността, правителството на Обединеното кралство адаптира графика в първоначално публикуваната  проектоверсия на BTOM, за да даде повече време за подготовка на бизнеса и техните вериги за доставки.

BTOM ще бъде внедрен чрез следните три основни етапа:

31 октомври 2023 г. - Въвеждане на здравно сертифициране при внос на среднорискови животински продукти, растения, растителни продукти и високорискови храни (и фуражи) от неживотински произход от ЕС.

31 януари 2024 г. - Въвеждане на документални и физически проверки на животински продукти със среден риск, растения, растителни продукти и високорискови храни (и фуражи) от неживотински произход от ЕС. При вноса на санитарни и фитосанитарни стоки от други страни също ще се прилага новият базиран на риска модел.

30 април 2024 г. - Въвеждане на документални и основани на риска проверки на идентичността и физически проверки на среднорискови животински продукти, растения, растителни продукти и високорискови храни и фуражи от неживотински произход от ЕС.

31 октомври 2024 г. - Изискването за декларации за безопасност и сигурност за внос във Великобритания от ЕС или от други територии, където се прилага освобождаването, ще влезе в сила от 31 октомври 2024 г. Наред с това ще се въведе намален набор от данни за внос и използване на „едно гише“. Ще се премахне дублирането, където е възможно, чрез събиране на информация преди пристигането – като например предварително подадени митнически декларации

Посолството на Великобритания напомня, че всички международни задължения и ангажименти на Обединеното кралство ще бъдат спазени съгласно този нов модел, включително прилагането на Споразумението от Уиндзор /Windsor Framework/.

Документът BTOM и информация за рисковите категории можете да намерите тук: The-Border-Target-Operating-Model-August-2023

Специфичните за сектора месечни онлайн обучения на Министерството на околната среда, храните и селските райони на Обединеното кралство (Defra) за подготовка на търговците за новия санитарен и фитосанитарен (SPS) контрол върху вноса (сертифициране и гранични проверки) в рамките на новия BTOM могат да бъдат намерени тук