Назад

Българо-виетнамски бизнес форум - 25 септември, София


В периода 24-26 септември 2023 г. виетнамска делегация ще посети България. Тя е ръководена от г-н Въонг Динх Хуе, председател на Народното събрание на СР Виетнам, и включва над 20 представители на правителството, фирми от различни сектори на виетнамската икономика, местни бизнес организации и др.

Виетнам е стабилен и предвидим икономически партньор на България в Югоизточна Азия и през последните години бележи ускорени темпове на икономическо развитие. В новата виетнамска икономическа стратегия се посочват следните приоритетни области за реформи: развитие на иновациите, повишаване на икономическата ефективност, урбанизация и териториално развитие, насърчаване на екологично устойчиво развитие, изграждане на ефективни модерни и държавни институции.

В рамките на визитата на виетнамските представители на бизнеса, на 25 септември 2023 г., в гр. София, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), в партньорство с Виетнамската агенция за външна търговия (VIETRADE) и Посолството на СР Виетнам в България, организират Българо-виетнамски бизнес форум с провеждане на двустранни срещи между представителите на бизнеса от двете страни.

Събитието ще предостави възможност на представителите на фирмите от различни сектори на българската и виетнамската икономика да се запознаят с нови потенциални партньори, както и да осъществят преки контакти за взаимноизгодно сътрудничество. Предвижда се бизнесът да бъде запознат с актуални постижения, проблеми и възможните решения, пред които са изправени фирмите в съвременната динамична икономическа обстановка. Основната цел на проявата е да развие и задълбочи икономическата стабилност на предприятията и да създаде подходящи условия за реализиране на доходоносни сделки и добри партньорства.

При проявен интерес следва да бъде направена регистрация на платформата https://b2bconnect.bg/bg/events/view/213 или на  https://docs.google.com/forms/d/12tdqWJgSzJsGavaNwy-sRu_-pBwRvuEYwWfZVFrHKC8/edit в срок до 20 септември 2023 г. Програма на събитието, както и информация за виетнамските фирми ще бъде изпратена допълнително на регистриралите се.

За допълнителна информация можете да се обръщате към Николина Георгиева, тел: 02/ 940 79 77 или Наталия Нечева, тел: 02/ 940 79 37.

Участието в събитието е безплатно.